Saksa keele olümpiaadi piirkonnavoor 7.-8. klassidele (13.03.2020)

13.03.2020 toimus Põlva Koolis piirkondlik saksa keele olümpiaad 7.–8. klassi õpilastele. Meie koolist osales neli õpilast.

Tulemused:
I koht Henri Suur (7.a)
II koht Renete Krantsiveer (7.c)
III koht Kirke Karolin Tark (7.a)

Tubli osaleja: Anni Mari Luik (7.a)

„Ebaõnn ei saa Sind iialgi kätte, kui Sa oled kindlalt otsustanud edu saavutada“ (Og Mandino)

Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetaja Tiina Villako!

Koolilapsele: Nõuandeid koroonakriisi ajal hästi toime tulemiseks

Lisaks õpetajatele ja lapsevanematele on praegune olukord stressirikas ka lastele. Järgnevad nõuanded sobivad hästi koolilastele vanuses 8-15, kes praegu koduõppel on. 
Loe nõuandeid INNOVE kodulehelt.

Lisaks saad infot Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti kodulehelt.

Inglise keele olümpiaadi piirkonnavoor 7. klassidele (12.03.2020)

12.03.2020 toimus Põlva Koolis maakondlik inglise keele olümpiaad 7. klassidele. Osales 20 õpilast viiest maakonna koolist.
Meie koolist osales 8 õpilast.

Tulemused:
I – II koht Rebeka Repp (7.a)
III koht Annaliisa Madisson (7.a)

Tublid osalejad: Samuel Hakk (7.a), Helis Marleen Saare (7.a), Kirke Karolin Tark (7.a), Daniel Martin Šott (7.b), Marcus Adamson (7.a), Mihkel Linnus (7.b).

„Keel on täppisteadus ning mitte vastuvõtlik tõlgendustele“ (Jacque Fresco)

Palju õnne võitjatele! Kiitus kõikidele tublidele osalejatele!
Aitäh õpetajad Kaire Hakk, Rael Anijalg, Ülle Sarapik, Siiri Joosep ja Eve Jaansoo!

Veebipõhine astronoomiaviktoriin “Pulsar” (09.03.2020)

09.03.2020 toimus TÜ teaduskooli poolt korraldatud viies veebipõhine astronoomiaviktoriin “Pulsar”.

Viktoriinist sai osa võtta internetiühendusega arvuti, nutitelefoni või tahvelarvuti vahendusel. Viktoriiniküsimused sai lahendada eesti ja vene keeles. Ülesannete lahendamiseks oli osalejatel aega 40 minutit.

Astronoomiaviktoriinist olid oodatud osa võtma 5.-12. klasside õpilased ja ka kõik teised astronoomiahuvilised. Arvestust peeti klasside kaupa, koondtulemusi arvestati 5.-7. kl., 8.-9.kl. ja 10.-12. kl. eraldi.

Meie koolist osales
Lilian Hindrikson (8.a), kes saavutas 8. klassi õpilaste arvestuses II koha (osales 272 õpilast).
Koondtulemus 8.-9.klasside arvestuses (osales 493 õpilast) 6. koht.

„Edu tähendab teha tavalisi asju erakordselt hästi“. (Jim Rohn)

Palju õnne ja kiitus suurepäraste tulemuste eest!
Häid saavutusi edaspidiseks!

Põlva Kooli õppehooned:

  • Lina 21;
  • Koolimaja tee 1;
  • Kesk 25

on suletud õppetööks ning teisteks ühistegevusteks 14. märts – 10. aprill 2020. Täiendav info jooksvalt.

Teade!

Esmaspäevast, 16.märtsist on kool suletud.
Õppetöö toimub distantsõppe vormis. Täpsemad juhised õpetajatelt ja Stuudiumis.

Haridus- ja Teadusministeeriumi info:

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16.märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned. Reedel, 13. märtsil saavad õpetajad õpilastega kokku leppida edasistes tegevustes ja ülesannetes ning õpilased viia koolimajast kaasa kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja –materjalid.

Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.

Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused koostöös koolide ja koolide pidajatega juhtumipõhiselt.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Paneme omavalitsustele ja koolipidajatele südamele, et teave tegevuse peatamisest tuleb edastada kõigile, kes tegelevad õpilaste koolivälise aja sisustamisega.

Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes. Ministeerium palub koolide pidajatel teavitada ministeeriumi oma haridusasutuste töö ümberkorraldamisest esimesel võimalusel HTMi kodulehel.

Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee või telefonitsi numbritel 56 900 340 või 56 900 353 (E-R 8-20).

Järgige juhiseid ja püsige terved!

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor (06.03.2020)

06.03.2020 toimus Põlva Gümnaasiumis matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 4.–6. klassidele. Osales 55 õpilast üheksast maakonna koolist. Arvestust peeti klasside kaupa. Meie koolist osales 21 õpilast. 

Seekordsed tulemused olid:

4. klasside tublid osalejad: Grete Kuldmets (4.a), Devon Kuur (4.a), Berit Vasser(4.d), Mihkel Padar(4.b), Eerik Lutsar (4.d), Martin Belov (4.d), Ode-Eliisabet Elias (4.e), Anton Jermohhin (4.b), Egert Pundi (4.c), Ronja Pastak (4.e), Samuel Linnus (4.c).

5. klasside arvestuses:
II koht Kristiin Piirsalu (5.e)
III koht Marit Lõbu (5.d)

Tublid osalejad: Hannes Hallap (5.b), Annabel Kolsar (5.e), Anti Tohva (5.a), Rasmus Villako (5.b).

6. klasside arvestuses:
II III koht Eliisa Villako (6.d)

Tublid osalejad: Karoliina Ulmand (6.c), Els Rahel Parhomenko (6.b), Enriko Saan (6.c).

„Õpilane, keda kunagi ei panda tegema seda, mida ta ei suuda, ei tee kunagi seda, mida suudab“ (John Stuart Mill)

Õnnitlused võitjatele ja kiitus tublidele osalistele!
Suur tänu õpetajad Inga Varusk, Annika Muuga, Kristi Kurg, Deivi Pundonen, Sille Malvik, Ene Rattur-Kübar, Eha Kraav, Raina Uibo, Piia Liblik, Anar Ruubel, kes olete oma õpetusega panustanud õpilaste matemaatilistesse teadmistesse.

Infoleht nr 6

Valminud on Põlva Kooli 2019/20 õppeaasta infoleht nr 6.

Fr. Tuglasele pühendatud loomekonkurss (03.03.2020)

03.03.2020 tunnustati Ahjal Friedebert Tuglase 134. sünniaastapäevale pühendatud omaloomingukonkursile esitatud auhinnatud tööde autoreid ja juhendajaid ning valitud võistlustöid.
Sellel aastal laekus konkursile 101 tööd kolmeteistkümnest maakonna ja ühest väljastpoolt maakonda koolist. Võisteldi viies vanusegrupis.

Tulemused:

1. – 3. klass:
Tubli töö autor Brita Truus (2.e)

4.-6. klass:
Luule kategoorias
I koht Tristan Leppik (5.b), juhendaja õpetaja Imbi Vent
II koht Inger-Kateriine Lang (6.c), juhendaja õpetaja Imbi Vent

Tublid tööde autorid: Mariliis Sabre (4.a), Moona Raudsepp (4.c), Kristelle Mangelsoo (4.c), Aveli Loeng (4.c), Hendrik Tuul (4.c), Berit Vasser (4.d), Aveelia Kommer (4.d), Laura Plakso (6.c), Hannes Hallap (5.b).

7.-9. klass:
Luule kategoorias
III koht Henry Jõesalu (8.c), juhendaja õpetaja Maarika Asi-Lang

Proosa kategoorias
II koht Lilian Hindrikson (8.a), juhendaja õpetaja Maia Punak
III koht Joosep Podekrat (9.a), juhendaja õpetaja Maarika Asi-Lang

Tublid tööde autorid: Isadora-Janett Turba (7.b), Sirelin Petersell (9.a), Karoliina Kannik (9.a).

„Idee on haruldane lind sõnade metsas“ (Victor Hugo)

Kiitus ja aitäh aktiivsetele kirjanikele, kes pühendasid oma aega kirjutamisele!
Aitäh õpetajad Imbi Vent, Maia Punak, Maarika Asi-Lang, Kaire Palo, Anar Ruubel, Sille Malvik, Eha Kraav, kes õpilasi innustasid ning tööd esitamisküpseks toimetasid.