Nutispordi Kagu-Eesti finaal (26.03.2021)

26.03.2021 toimus Nutispordi Kagu-Eesti finaal.

Eelnevalt toimusid Nutisport.eu keskkonnas 4 eelvõistlust. Põlva Koolist osalesid Nutispordi eel-etappidel: 3.a, 3.b, 3.c, 3.e, 4.b, 4.e, 5.b, 5.c, 5.d, 5,e, 6a, 6.b, 6.c, 6.d, 6.e, 7.a ja 8.a õpilased.
Arvestust peeti klasside kaupa 1.-9. klassid ja täiskasvanud eraldi.

Meie koolist pääsesid Kagu-Eesti finaali (TOP10-sse) 14 õpilast.

Parimana saavutas 4. klasside arvestuses III koha Markel Nemvalts (4.e).

Tublid osalejad:
3. klassidest: Tiiu-Liisa Juks (3.c) (finaalis 4.), Brita Truus (3.e) (finaalis 7.)
4. klassidest: Oliver Järvela (4.e) (finaalis 4.), Lorete-Liis Puusepp(4.b) (finaalis 10.), Pärtel Gross (4.b) (finaalis 8.), Kristofer Mandel (4b) (finaalis 9.), Maria Kahar (4.e) (finaalis 7.)
5. klassidest: Berit Vasser (5.d) (finaalis 5.), Ly Anette Musting (5.d) (finaalis 8.)
6. klassidest: Rasmus Villako (6.b) (finaalis 4.), Janette Kund (6.e) (finaalis 9.)
7. klassidest: Eliisa Villako (7.a) (finaalis 4.), Agathe Ojasaar (7.a) (finaalis 7.)

„Edu tuleb vaid siis, kui oled valmis ka ebaeduks“ (Benjamin Franklin)

Palju õnne võitjale! Kiitus kõikidele tublidele osalejatele!

Suur tänu nende klasside matemaatikaõpetajatele, kes on suunanud oma õpilasi Nutispordi keskkonnas harjutama ja võistlema.

Infoleht nr 7

Valminud on Põlva Kooli 2020/21 õppeaasta infoleht nr 7.

NB! Täpsem info Stuudiumi sõnumites.

Saksa keele olümpiaadi koolivoor 7.-8. klassidele (24.03.2021)

24.03.2021 toimus saksa keele olümpiaadi koolivoor 7.-8. klassidele. Kokku osales kuus õpilast. Arvestust peeti kahes vanuserühmas – 7. klass ja 8. klass eraldi. Olümpiaad koosnes kolmest osast – kuulamine, lugemine ja grammatika ning toimus veebipõhiselt.

Tulemused:

7. klasside arvestuses:
I koht Kertu Viljamaa (7.a)
II koht Kertu Vija (7.a)
III koht Alari Maidla (7.a)

8. klasside arvestuses:
I koht Kirke Karolin Tark (8.a)
II koht Renate Krantsiveer (8.c)
III koht Anni Mari Luik (8.a)

„Kes tahab õppida, leiab alati ka õpetaja“ (Saksa vanasõna)

 Palju õnne võitjatele!
Aitäh aineõpetaja Tiina Villako, õpilaste olümpiaadiks ettevalmistamise eest!
Aitäh õpetaja Rael Anijalg, olümpiaadi heale kordaminekule kaasaaitamise ja abi eest!

Luulekonkurss “Minu Eestimaa”

04.11.2020 kuulutas Elva Gümnaasium välja 3.-9. klassi õpilastele vabariikliku omaloomingulise luulekonkursi “Minu Eestimaa”.
Konkursi eesmärgiks oli arendada loovust ja fantaasiat ning panna õpilasi uurima Eestimaal esinevaid huvitavaid kohanimesid. Töid sai esitada kuni 31.01.2021. Tänaseks on tulemused selgunud.
Konkursile laekus 586 luuletust. Konkursist võtsid osa 62 kooli õpilased ning juhendajaid oli 82. Arvestust peeti klasside kaupa.

Meie koolist osalesid 4. klasside arvestuses (71 osalejat) seitse õpilast.

Parimad tulemused:
I koht Johanna Vassiljev (4.d)
II koht Anna Leppmets (4.d)

Tublid osalejad: Hannes Sander Jaanus (4.d), Daniel Haabma (4.d), Birgit Birnbaum (4.d), Hannes Sammalkivi (4.d), Lauren Polli (4.d).

„Tunnustust tõestatakse tegudega“ (Honore de Balzac)

Palju õnne võitjatele, kiitus kõikidele osalejatele!
Suur tänu õpetaja Kristi Puna õpilaste tulemusliku juhendamise eest!

Üleriigiline poiste-solistide võistulaulmine (09.03.2021)

Eesti Meestelaulu Seltsi eestvedamisel toimub taas üleriigiline poiste-solistide võistulaulmine, mis on alati pakkunud suurepäraseid emotsioone, fantastilisi esitusi ning toonud esile uusi talente. Nii nagu traditsiooniks, saab võistulaulmine alguse maakondades toimuvatest eelvoorudest, milledest parimad saavad võimaluse laulda Põhja- või Lõuna-Eesti piirkondlikes voorudes.

Põlvamaa poiste-solistide võistulaulmine sai teoks 09.03.2021 Põlva riigimajas. Zürii vaatas üle 14 laulupoisi veebiesinemised (demod) 7 maakonna koolist.

Lõuna-Eesti piirkondliku vooru said edasi kaks meie kooli solisti:

Marvin Mahla (3.e)
Benor Perlov (3.c)

„Meile tundub, et me mõistame laulude sõnu, aga neid uskuma või mitte uskuma paneb meid viis“. (Carlos Ruiz Zafón)

Õnnitlused võitjatele!
Aitäh õpetaja Eda Heinaste tublide laulupoiste juhendamise eest!

Lingvistikaviktoriin Kiil (03.03.2021)

03.03.2021 toimus juba teist korda Tartu Ülikooli teaduskooli poolt korraldatud veebipõhine lingvistikaviktoriin Kiil. Oma keeleteaduse alased oskused pani proovile 1261 õpilast 5.-8. klassidest. Lisaks osales mõnikümmend huvilist vanematest klassidest ning uudistajate hulgas oli ka õpetajaid. Arvestust peeti ja paremusjärjestus selgitati välja klassiti.

Pooletunnise võistluse käigus lahendasid 5.-8. klassi õpilased 17 ülesannet erinevate keelenähtuste ning keelte kohta. Mingeid eelteadmisi neist võõrkeeltest polnud seejuures vaja.

Põlva Koolist osales 6.g klassist neli õpilast.

Põlva kooli parimana saavutas
III koha Heili Meribeth Rau (osales 299 õpilast)

Tublid osalejad: Fredy Samulin, Allan Altosaar, Lauri Arulepp.

 “Tunnustust tõestatakse tegudega“ (Honore de Balzac)

Palju õnne võitjale! Kiitus tublidele osalejatele! Aitäh õpetaja Tiia Viilu oma õpilaste suunamise ja nõustamise eest üritusel osalemisel.

Friedebert Tuglase omaloomingukonkurss

02.03.2021 tunnustati Ahjal Friedebert Tuglase 135. sünniaastapäevale pühendatud omaloomingukonkursile esitatud auhinnatud tööde autoreid ja juhendajaid ning valitud võistlustöid.

Sellel aastal laekus konkursile 80 tööd kümnest maakonna ja ühest väljastpoolt maakonda koolist. Võisteldi viies vanusegrupis. Konkursil osaleja võis saata võistlusele ühe töö – proosapala või luuletuse. Kokkuvõtte kirjutistest tegi Ahja kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Ilvi Suislepp. Üritus toimus läbi veebi.

Meie kooli õpilaste parimad tulemused:

II kooliaste (4.-6. klass):
Luule
I koht Mairo Paabut „ Kuldnokk tegi tiktokk“ (6.d)
III koht Liisa Linnus „Abiline kuldnokk“ (6.b)

III kooliaste (7.-9. klass):
Luule
I koht Joanna Meriina Sulaoja “Rott ja kuldnokk” (9.a)
II koht Luiisa Marleen Lepp “Rott ja kuldnokk” (8.c)

Tublid tööde autorid: Hanna Avikson (2.d), Johan Pragi (2.d), Hanneli Labat (2.d), Ruudi Kattai (3.c), Mihkel Paekivi (3.c), Keirit-Ketrin Kikas (3.c), Saskia Lätt (3.c), Nette Sadonski (3.d), Kuldar Maseni (3.d), Lauren Polli (4.d), Karl Kintsiraud (4.d), Jari-Martti Salonen (4.d), Oskar Kolk (6.a), Tristan Leppik (6.b), Brita Sokk (6.d), Grete Haavamäe (6.e), Kristiin Piirsalu (6.e), Sander Oinus (6.e).

„Idee on haruldane lind sõnade metsas“ (Victor Hugo)

Kiitus ja aitäh aktiivsetele kirjanikele, kes pühendasid oma aega kirjutamisele nii luules, kui proosas!
Tänusõnad ja tänukiri kõikidele juhendajatele Merili Ermel, Maia Punak, Imbi Vent, Raina Uibo, Kersti Kõiv, Ülle Rull ja Kristi Puna, kes õpilasi innustasid ning tööd esitamisküpseks toimetasid.

Distantsõpe 11. märtsist 16. aprillini

Vabariigi Valitsuse korraldusega kehtivad alates 11. märtsist üle Eesti ranged piirangud. Piirangute eesmärk on vähendada kontakte inimeste vahel, et saada koroonaviiruse levik Eestis kontrolli alla ja tagada Eesti tervishoiusüsteemi toimepidevus.

Alates 11. märtsist peavad distantsõppele jääma ka 1.-4.klassi õpilased, samuti ei lubata kontaktõppele põhikooli lõpueksamiteks valmistujaid. Erandina nähakse ette, et algklasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik siiski viibida ka koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes.

Koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid arvestades, tohib koolis viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või osaleb praktilises õppes, teeb eksameid või teste.

Samuti on alates 11. märtsist avalikes siseruumides keelatud sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe. Välitingimustes kogu huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe, noorsootöö, sportimine ja treenimine on lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvatele peredele.

Meie koolis. Distantsõppel on kogu kool, välja arvatud tuge vajavad õpilased, kes kutsutakse kooli vastavalt individuaalsele kavale.

Õppetöö toimub ka distantsõppel tunniplaani alusel Põlva Kooli distantsõppe juhendi alusel.

Toidupakke koolist eemal oldud päevade eest jagame kõigis majades tagantjärele kahe nädalase tsükliga. Kesk 25 õpilastele 1.-12. märtsi pakid esmaspäeval, 15. märtsil, järgmised kogu koolile 29. märtsil. Paki soovist palume teatada klassijuhatajale, kes edastab nimekirja sööklasse.

Jõudu kõigile peredele!

Kooli tugikeskus, juhtkond ja kogu administratsioon on vajadusel valmis abi pakkuma. Kontaktid on kooli kodulehel.

Loodusfotokonkursi “Talvetee”

10.02.2021 kuulutas Põlva Kooli fotoring välja loodusfotokonkursi „Talvetee“ 2021. Fotosid sai esitada kuni 22.02.2021.

Esitatud fotosid hinnati kolmes kategoorias – õpilased, koolitöötajad ja lapsevanemad. Kokku laekus 137 fotot.
Valiti rahva lemmikud ja žürii lemmikud kõigis kolmes kategoorias.
Žürii lemmikud valis välja kooli fotoring koos loodusfotograaf Ingmar Muusikusega.

Meie koolist olid edukad fotograafid:

RAHVA LEMMIKUD:

Rebecca Helbre (4.a) fotodega „Ja mida teile?” ja „Kitsed ritta-üks, kaks, kolm“

ŽÜRII LEMMIKUD:

„Edu tähendab teha tavalisi asju erakordselt hästi“  (Jim Rohn)

Palju õnne rahva- ja žürii lemmikutele!
Täname kooli fotoringi ja ringijuhendajat Karl Tammistet.
Konkursi heale kordaminekule aitas kaasa huvijuht Diana Pehk. Aitäh sulle!

Mälestame head kolleegi

Päike paitagu Su kalmu,
kuu ja tähed valvaku.

Mälestame head kolleegi VIKTOR KASSI (1945-2021)

Õppetöö korraldus distantsõppe ajal (1.-28.03.2021)

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele töötavad Kesk 25 õppehoone 5.-9. klassid (v.a HEV õpilased) 1.-28. märtsini 2021 distantsõppel. Õppetöö toimub distantsõppe ajaks kehtestatud päevakava alusel (Dir kk nr 1-2/9 Lisa 2).

Koolimaja tee 1 ja Lina tn 21 klassid töötavad tavapäraselt (v.a huviringid ja pikapäevarühmad).

PÕLVA NOORTE KILOMEETRIJAHT

Põlva Kool ning Põlva Noortekeskus kutsuvad kõiki noori distantsõppe perioodil rohkem liikuma, et püsida terve ja elurõõmus. Selleks võta osa Põlva noorte kõnnikilomeetrite võistlusel! Et võistlusel edukas olla, kogu kõndides kokku võimalikult palju kilomeetreid ehk liigu iga päev. Liikumiseks vali endale ise kõige sobivam aeg ja distants. Läbitud kilomeetrite ja sammude arvestamiseks kasuta mistahes meelepärast telefonirakendust või aktiivsusmonitori. Päeva lõpus tee kogutud sammudest ja kilomeetritest kuvatõmmis/ foto ning saada aadressile helen.reinhold@polvakool.ee

Kolm enim samme kogunud noort saavad auhinnatud!

NB! Eelnevalt registreerinud huvilistel on kilomeetrijahist võimalik osa võtta ka läbi Põlva Noortekeskuse kõnniseeria, mille raames käiakse märtsikuu jooksul Põlva linnas kõndimas. Iga jalutuskäigu lõpus on osalejatele ka soe tee ja küpsised. Osalemiseks tuleb end eelnevalt registreerida Facebooki või Instagrami kaudu (kohtade arv piiratud). Aktiivsemaid jalutajaid ootavad kuu lõpus noorteka poolt eriauhinnad!

Kilomeetrijaht kestab 31. märtsini.