Füüsikaolümpiaadi lõppvoor ja matemaatikaolümpiaadi vabariiklik tulemus

10.04.21 toimus Eesti koolinoorte 68. füüsikaolümpiaadi lõppvoor hajutatult üle interneti. Korraldajaks oli Tartu Ülikooli teaduskool. Arvestust peeti eraldi (8. ja 9.) klasside kaupa ja koondarvestust, nii põhikooli- kui gümnaasiumiastmes.

Põlvamaad esindas piirkonnavoorus eduka tulemuse saanud meie kooli õpilane August Jakobson (8.a), kes saavutas 8. klasside arvestuses III koha ja põhikooli arvestuses XI koha (osales 48 õpilast). Autasustati 3. järgu diplomiga.

– – – – – – – – – – – – – –

Matemaatikaolümpiaadi parimate tulemuste ühtlustamiseks saadeti sel aastal Põlvamaalt vabariiklikule žüriile 3 tööd.

Piirkonnavooru põhjal loeti vabariikliku žürii poolt võitjateks 8. klasside arvestuses 23 õpilast, kes kutsutakse Tartusse huvipäevale. Nende hulgas on meie kooli õpilane August Jakobson (8.a), kes saavutas vabariiklikus arvestuses XI koha (35 p. esikohast jäi puudu kaks punkti).

Õpilane, keda kunagi ei panda tegema seda, mida ta ei suuda, ei tee kunagi seda, mida suudab“ (John Stuart Mill)

Õnnitlus võitjale ja kiitus tublide tulemuste eest!
Suur tänu õpetajad Jaak Kepp ja Ene Rattur-Kübar õpilase eduka juhendamise eest!

Šokolaadipaberi kujunduse konkurss

Märtsis väljakuulutatud Põlva Kooli šokolaadipaberi kujunduse konkurss on lõppenud ja tänaseks kujundused valitud.

Täname kõiki õpilasi, kes saatsid toredaid kunstitöid šokolaadipakendi jaoks!
Kokku laekus 193 tööd, mille seast valiti välja 6 kujundust.

Aaron Zlatin (2.b)
Andri Luts (6.e)
Marit Lõbu (6.d)
Hanna Triin Soekarusk (6.d)
Eliisa Villako (7.a)
Seleri Haidak (7.a)

„Iga edukus on alguse saanud julgest sammust“ (Peter F. Drucker)

Palju õnne disaineritele, kelle kunstitööd trükitakse šokolaadipakendile juba sellel kevadel.
Aitäh Yyhely Hälvin, Anneli Kaasik, Laura Nemvalts, Helen Reinhold ja Diana Pehk, kes aitasid välja valida meie kooli šokolaadipaberite kujundusi.

Jutuvestja jututuba

Aprillikuus sai teoks traditsiooniline Jutuvestja jututuba. Selle aasta jututoa teemaks olid muinasjutud kuningatütrest või kuningapojast. Vahvad jutuvestjad õppisid iseseisvalt muinasjutte jutustama ning pidid ületama „hirmu“ kaamera ees, sest kõik lood salvestati. Osales 10 õpilast.

Meie kooli tublid ja vahvad jutuvestjad:

Sarah Zopp (3.d)
Emili Kaskla (3.e)
Liisa Kaljuvee (4.a)
Anett Klade (4.b)
Emma Liblik (4.c)
Kirke Jaakmees (4.c)
Mari-Elle Kont (4.c)
Grete Liis Traagel (4.e)
Anette-Riin Paidra (4.e)
Ronja Pastak (5.e)

„Kõik su unistused võivad täituda, kui sul on julgust nende poole püüelda“ (Walt Disney)

Palju õnne ja kiitus tublidele osalejatele!
Aitäh ürituse korraldaja ja läbiviija huvijuht Diana Pehk!

Koolivormi tellimine

Alanud on koolivormi tellimise periood.
Koolivormi ettetellimiskeskkonna kevadine tellimisperiood on 01.04-26.06 ja tellimused saadetakse pakiautomaati alates 18.08.
Sügisene tellimisperiood on 01.09 – 20.09 ja tellimused saadetakse pakiautomaati alates 15.11.
Koolivormi ettetellimiskeskkonna link siin: https://koolivorm2.norrison.ee/359-polva-kool
Koolivormi tellimiseks on avatud E- pood aastaringselt, link siin: https://norrison.ee/et/content/23-koolivormi-e-pood.
2021/22 õppeaastal tuleb kanda vähemalt ühte koolivormi eset igapäevaselt kõigil Põlva Kooli 1.-5. klassi õpilastel. Valikusse on lisandunud noorte pusa.

Tööpakkumised

Põlva Kool võtab konkursi korras tööle:

  • inglise keele õpetaja
  • vene keele õpetaja
  • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja
  • kehalise kasvatuse õpetaja
  • eripedagoogi

Kõikide ametikohtade suurus 1,0.
Tööleasumise aeg on 25.08.2021. a.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 30.aprillil 2021 e-posti aadressile koit.nook@polvakool.ee.

Lisateavet saab kooli direktorilt telefoninumbril 513 4363 või õppejuhilt telefonil 5819 0695.

Esimesse klassi õppima asumine

Esimesse klassi õppima asumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

1) vormikohane taotlus 1. klassi astumiseks – pdf/doc
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart
6) lapse foto, suuruses 3×4 cm.

Vormikohase taotluse esitab lapsevanem hiljemalt 31. maiks Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25) või digiallkirjastatult e-posti aadressile info@polvakool.ee

Info õppejuht Aigi Sikkal tel 58190695