Tööpakkumised

Põlva Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks 2022/2023 õppeaastaks

  • kehalise kasvatuse õpetaja (1,0 kohta)
  • tehnoloogia õpetaja (1,0 kohta)
  • klassiõpetaja (1,0 kohta)
  • inglise keele õpetaja (2,6 kohta)
  • vene keel (1,0 kohta)
  • pikapäevarühma õpetaja (1,0 kohta)
  • õppealajuhataja (1,0)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 16. maiks 2022 e-posti aadressil igmar.matto@polvakool.ee.

Lisateavet saab kooli direktorilt telefoninumbril 517 7818.

Infoleht nr 8

Valminud on Põlva Kooli 2021/21 õppeaasta infoleht nr 8.

Esimesse klassi õppima asumine

Esimesse klassi õppima asumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

1) vormikohane taotlus 1. klassi astumiseks – pdf/doc
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart
6) lapse foto, suuruses 3×4 cm.

Vormikohase taotluse esitab lapsevanem hiljemalt 31. maiks Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25) või digiallkirjastatult e-posti aadressile info@polvakool.ee

Info õppejuht Aigi Sikkal tel 58190695

Loodusteaduste olümpiaadi lõppvoor (23.04.2022)

23.04.2022 toimus loodusteaduste olümpiaadi lõppvoor Tartu Ülikooli Chemicumis. Osales 45 7.-8. klasside õpilast. Põlvamaad esindas meie kooli õpilane Tristan Leppik (7.a), kes saavutas 7. klasside arvestuses tubli 9. koha.

„Kõige imelisem on maailma juures see, et ta on tunnetatav.” (Albert Einstein)

Palju õnne eduka esinemise eest!
Aitäh õpetaja Bianka Pihla, kes on õpilast innustanud ja toetanud olümpiaadiks ettevalmistamisel.

2022. a õpilaste teadustööde riiklik konkurss

2022 aasta õpilaste teadustööde riiklikul konkursil osalesid 60 kooli õpilased üle Eesti. Esitati 174 tööd 184 autorilt, 30 tööd laekus põhikoolist, 144 tööd gümnaasiumist.

Põlva Koolist osales August Jakobson (9.a) uurimistööga „Algoritm leidmaks, kui tihti on orienteerujal mõistlik kompassi vaadata“

Töö autor märgiti ära nimelise aukirjaga, töö juhendaja Erko Jakobson nimelise tänukirjaga.

„Tõe otsing on tähtsam, kui tõe valdamine“ (Albert Einstein)

Palju õnne eduka osalemise eest riiklikul konkursil!
Suur tänu juhendajale!

Inimeseõpetuse olümpiaadi koolivoor 5.-8. klassidele (18.-21.04.2022)

18.-21.04.2022 toimus inimeseõpetuse olümpiaadi arvutipõhine koolivoor  5.-8. klassidele. Osales kokku 66 õpilast.

Parimad tulemused ja tublid osalejad:

5. klasside arvestuses:
I-II koht Mirelli Reino (5.d)
I-II koht Robin Kahre (5.d)
III koht Eliise Vaaks (5.a)

Tublid osalejad: Karl Kintsiraud (5.d), Kirke Jaakmees (5.c), Liisa Avikson (5.c), Katriin Pikk (5.b), Ott Nuuma (5.c), Lev Liubchenko (5.b), Gertrud Kolsar (5.c), Caroly Mölder (5.b), Lauren Polli (5.d), Grete Liis Traagel (5.e), Birgit Birnbaum (5.d), Kertu Lilian Oper (5.d), Marten Raud (5.e), Heili Parts (5.c), Romet Vool (5.e), Mari Merili Pilliroog (5.d), Kristofer Mandel (5.b), Emma Liblik (5.c), Mia Konks (5.e), Kairi Tobreluts (5.c), Anette-Riin Paidra (5.e).

6. klasside arvestuses:
I koht Kertu Kepp (6.a)
II-III koht Devon Kuur (6.a)
II-III koht Ly Anette Musting (6.d)

Tublid osalejad: Ode-Eliisabet Elias (6.e), Maia Helmoja (6.a), Karoliine Mustimets (6.d), Johanna Ootsing (6.e), Lissandra Rammo (6.a), Erik Jaakmees (6.e), Lenna Saarniit (6.a), Anna Taisi Võrno (6.e), Liisa Kannik (6.e), Dolores Pihlak (6.d).

7. klasside arvestuses:
I koht Kadi Mandel (7.c)
II koht Hanna Triin Soekarusk (7.b)
III koht Liisa Linnus (7.b)

Tublid osalejad: Marit Lõbu (7.a), Kristiin Piirsalu (7.a), Anti Tohva (7.a),  Hele Jakobson (7.b), Lisete Laine (7.b), Katariina Olesk (7.c), Hannes Hallap (7.a), Sirelin Käo (7.b), Martti Pavlov (7.b), Reno Rošik (7.c), Rasmus Villako (7.a), Mirtel Talv (7.d), Regor Janson (7.b), Joonas Leis (7.b), Ravel Lepp (7.d).

8. klasside arvestuses:
I koht Anne-Mari Rauba (8.a)
II koht Eliisa Villako (8.a)
III-IV koht David Richard Randmäe (8.b)
III-IV koht  Regor-Marten Tobonik (8.c)

Tublid osalejad: Laura Plakso (8.b), Karoliina Ulmand (8.b), Elise Marie Int (8.a), Aron Oberg (8.a), Alari Maidla (8.a), Merlis Musting (8.a), Seleri Haidak (8.a).

„Mitte kõiki inimvõimeid pole vaja avastada, mõningaid on vaja taasavastada“ (John (Robert) Fowles)

Palju õnne võitjatele ja kiitus kõikidele tublidele osalejatele!
Suur tänu õpetajad Annika Viikmaa, Tiina Villako, Urve Lehestik ja Bianka Pihla õpilaste hea ainealase ettevalmistuse ja olümpiaadi läbiviimisele kaasaaitamine eest!
Tänusõnad infojuhile Iive Kõima ja haridustehnoloogile Daily Tensing, kes panustasid oma tegevusega tõrgeteta olümpiaadi läbiviimisele.

Eesti koolinoorte 69. füüsikaolümpiaadi lõppvoor (9.-10.04.2022)

09.-10.04.2022 toimus Tartus Eesti koolinoorte 69. füüsikaolümpiaadi lõppvoor. Põhikooli arvestuses osales 109 õpilast. Põlva maakonda esindas meie kooli õpilane August Jakobson, kes saavutas suurepärase tulemuse – 8.-9. koha ja pälvis III järgu diplomi.

„Teadmine, kuidas mõelda, aitab sind palju kaugemale kui teadmine, mida mõelda“. (Neil deGrasse Tyson)

Palju õnne võitjale! Aitäh õpetaja Jaak Kepp!

Matemaatikaalane võistlusmäng KÄNGURU

17.03.2022 toimus matemaatikaalane võistlusmäng KÄNGURU. See oli juba arvult 27-s.
KÄNGURU on maailma populaarseim matemaatikavõistlus, mille eesmärgiks on mänguliste ülesannete kaudu populariseerida matemaatikat. Tulemuste arvestust peetakse õpilaste kohta individuaalselt kuues vanuserühmas. Kokku osales 21 602 õpilast 382 koolist. Meie koolist osales 52 õpilast viies vanuserühmas.

Kooli parimateks osutusid:

5.-6. klassi arvestuses (Benjamin)
Magnus Pala (5.c) 51. koht suurepärane tulemus (4575 osaleja hulgast)

9.-10. klassi arvestuses (Juunior)
August Jakobson (9.a) 9. koht supertulemus (2375 osaleja hulgast)

„Igas teaduses on nii palju tõde, kuipalju selles on matemaatikat“ (Immanuel Kant)

Palju õnne! Kiitus edukatele osalejatele!
Suur tänu õpetajatele!

Õpilasetlejate riigikonkurss (01.04.2022)

01.04.2022 toimus Õpilasetlejate riigikonkurss Sõmeru Keskusehoones, Lääne-Virumaal. Osalesid Järvamaa, Lääne-Virumaa, Tallinn, Jõgevamaa, Saaremaa, Harjumaa, Võrumaa, Põlvamaa, Tartu ja Tartumaa. Osalejad esitasid vabalt valitud luuletuse ja proosa katkendi. Kolmes vanuseastmes esitas oma luuletuse ja proosa katkendi 35 noort. Õpilasetlejate riigikonkurss toimus juba 31. korda, mille korraldas Eesti Harrastusteatrite Liit ja Sõmeru Põhikool.

Parimad etlejad kuulutas välja žürii, mille koosseisu kuulusid Anneli Rahkema, Silja Miks ja Urmas Lennuk. Meie koolist osales kaks õpilast.

Eripreemia sai KADRI KAMJA (9.b).

Lisaks Kadrile osales riigikonkursil tublilt PÄRTEL GROSS (5.b).

„Hea algus on pool võitu“ (Aristoteles)

Palju õnne!
Aitäh emakeele õpetajad Maia Punak ja Merili Ermel õpilaste juhendamise ja õpetamise eest!

Etluskonkurss „Tahan Sulle öelda…“ (19.03.2022)

19.03.2022 toimus Põlva Koolis 21. maakondlik etluskonkurss „Tahan Sulle öelda…“. Osa võttis 12 etlejat kahest Põlvamaa koolist. Arvestust peeti kolmes vanuseastmes – noorem vanuseaste (4.-6. klass), keskmine vanuseaste (7.-9. klass) ja vanem vanuseaste (10.-12. klass). Iga etleja pidi esitama ühe luuletuse ja ühe proosapala.

Õpilasi tunnustas žürii koosseisus: Külli Volmer, Viive Rätsep ja Renate Krantsiver (Põlva Kooli 9.c kl. õpilane).
Etluskonkurssi toetas Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja Põlva Kool.

Meie koolist osales 11 õpilast, nendest tunnistati parimateks:

Nooremas vanuseastmes:
Laureaadi tiitel Pärtel Gross (5.b), esindab Põlvamaad õpilasetlejate riigikonkursil.

Keskmises vanuseastmes:
Laureaadi tiitel Kadri Kamja (9.b), esindab Põlvamaad õpilasetlejate riigikonkursil.

Põlva Kooli raamatukogu eripreemia pälvis Karl Kintsiraud (5.d).

Tublid esinejad: Lev Liubchenko (5.b), Berit Vasser (6.d), Raimond Änilane (7.b), Miiron Olle (7.b), Sirelin Käo (7.b), Liisa Linnus (7.b), Kristiin Piirsalu (7.a), Isadora-Janett Turba (9.b).

„Edu tähendab teha tavalisi asju erakordselt hästi“. (Jim Rohn)

Palju õnne laureaatidele! Kiitus kõigile tublidele osalejatele!
Suur tänu emakeeleõpetajad Merili Ermel, Maia Punak, Imbi Vent, Maarika Asi-Lang.
Etluskonkursi „Tahan Sulle öelda…“ eestvedajaks ja projektijuhiks oli Anne Ojaste Põlva Kooli raamatukogujuhataja. Tänu tehtu eest ja jõudu traditsiooni jätkamisel!

Matemaatikaviktoriin „NUPUTA 2022″ (31.03.2022)

31.03.2022 toimus Räpina Ühisgümnaasiumis matemaatikaviktoriin „NUPUTA 2022“ piirkonnavoor 4.-7. klassidele. Kokku osales 24 võistkonda 82 õpilasega seitsmest maakonna koolist. Meie koolist osales 21 õpilast.
Arvestust peeti 4. klasside peastarvutamises ja võistkondlikus arvestuses 4.-7. klassidele.

Tulemused:
4. klasside peastarvutamine:
II-III koht Mathias Gregory Kõllamägi (4.d)

Tublid peastarvutajad: Loviise Kurusk  (4.d), Marvin Mahla (4.b), Brita Truus (4.b), Bert-Jepe Vähi (4.d), Ruudi Kattai (4.c).

4. klasside võistkondlikus arvestuses (kolmeliikmelised võistkonnad):
Tublid võistkonnad olid:
Põlva Kool (II) – Bert-Jepe Vähi (4.d), Mathias Gregory Kõllamägi (4.d), Loviise Kurusk (4.d)
Põlva Kool (II) – Ruudi Kattai (4.c), Marvin Mahla (4.b), Brita Truus (4.b)

5.-6. klasside võistkondlikus arvestuses (neljaliikmelised võistkonnad):
II koht Põlva Kool (II) – Erik Lutsar (6.d), Grete Kuldmets (6.a), Ott Nuuma (5.c), Magnus Pala (5.c)

Tublid võistkonnad olid:
Põlva Kool (I) – Erik Jaakmees (6,c), Berit Vasser (6.d), Kirke Jaakmees (5.c), Gertrud Kolsar (5.c)
Põlva Kool (III) – Samuel Linnus (6.c), Karel Kets (6.b), Birgit Birnbaum (5.d), Manivald Jakobson (5.a)

7. klasside võistkondlikus arvestuses (kolmeliikmelised võistkonnad):
I koht Põlva Kool – Marit Lõbu (7.a), Kristiin Piirsalu (7.a), Rasmus Villako (7.a)

Õnnitlused võitjatele ja kiitus kõikidele eduka osavõtu eest!

„Ajalooraamatud teevad targaks, luule vaimukaks, matemaatika nutikaks, loodusfilosoofia põhjalikuks, loogika ja kõnekunst osavaks väitlejaks“ (Francis Bacon)

Aitäh õpetajad Kersti Kõiv, Raina Uibo, Kaire Palo, Inga Varusk, Deivi Pundonen, Kristi Kurg, Annika Muuga, Tiiu Miina ja Age Priimus!

Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor 6.-9. klassidele (25.03.2022)

25.03.2022 toimus bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor 6.-9. klassidele. Olümpiaad viidi läbi Tartu Ülikooli Moodle´i keskkonnas. Kokku osales 39 õpilast maakonna kaheksast koolist. Olümpiaadi tulemusi arvestati kahes vanuserühmas: 6.-7. klassid ja 8.-9. klassid. Meie koolist osales 18 õpilast.

Tulemused:

6.-7. klasside arvestuses:
I koht Laura Lanno (6.c)

Tublid osalejad: Anti Tohva (7.a), Johanna Oras (7.b), Kotred Paide (7.a), Mairo Paabut (7.b), Mihkel Padar (6.b), Joonas Leis (7.b).

8.-9. klasside arvestuses:
I koht Henri Suur (9.a)
III koht Kirke Karolin Tark (9.a)

Tublid osalejad: Eliise Pesor (9.b), Mihkel Linnus (9.b), Karl-Rasmus Suvi (9.b), Samuel Hakk (9a.), Getter Lepland (8.a), Merlis Musting (8.a), Alari Maidla (8.a).

8. klasside arvestuses:
II koht  Eliisa Villako (8.a)
III koht David Richard Randmäe (8.b)

„Nooruses me õpime, vanaduses mõistame“ (Marie von Ebner-Eschenbach)

Palju õnne võitjatele!
Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetajad Urve Lehestik, Annika Viikmaa, Bianka Pihla ja Karl Tammiste!