Matemaatikaolümpiaadi lõppvoor 8. klassidele (27.05.2023)

27.05.2023 toimus 70. matemaatikaolümpiaadi lõppvoor Tartu Ülikoolis 8. klassidele. Osales 29 õpilast 19. vabariigi koolist. Põlva maakonda esindas meie kooli õpilane Marit Lõbu (8.a), kes saavutas olümpiaadi kuuenda tulemuse.

„Igas teaduses on nii palju tõde, kuipalju selles on matemaatikat“ (Immanuel Kant)

Palju õnne!

5.-8. klasside inimeseõpetuse olümpiaadi lõppvoor (10.05.2023)

10.05.2023 toimus inimeseõpetuse olümpiaadi lõppvoor 5.-8. klassidele. Olümpiaad viidi läbi Tallinna Tervise Arengu Instituudis. Kokku osales 85 õpilast üle Eesti. Arvestust peeti klassiti. Põlvamaad esindasid neli meie kooli õpilast.

Tulemused:

5.klasside arvestuses:
I koht Artur Leppik (5.a)

6. klasside arvestuses:
II koht Isabel Amelii Valli (6.a)

7. klasside arvestuses:
10. koht Kertu Kepp (7.b)

8. klasside arvestuses:
II koht Tristan Leppik (8.a)

„Iga uus kogemus lisab meie maailmavaatele küpsust ja selgust“ (Indira Gandhi)

Palju õnne võitjatele!
Suur tänu aineõpetaja Annika Viikmaa, õpilaste hea ettevalmistamise eest olümpiaadiks!

Põlva Kooli 1.-3. klassi peotantsuvõistlused (17.05.2023)

17.05.2023 toimusid Põlva Kooli 1.-3. klasside peotantsuvõistlused. 78 väga vahvat tantsupaari astus Messikäpa Halli suurel põrandal võistlustulle. Arvestust peeti klassiti. Esikolmikud klasside kaupa:

1 klassid:
1. Ralf Joosep Pruss ja Ereli Haidak (1.c)
2. Andero Nuuma ja Luuna Raudsepp (1.c)
3. Kenert Haidak ja Kerlin Lõiv (1.a)

2 klassid:
1. Remi Peedomaa ja Adeele Järvela (2.c)
2. Markus Raamik ja Heti Liblik (2.)
3. Reno Haidak ja Liis-Loreen Luga (2.b)

3 klassid:
1. Rando Nemvalts ja Getter Koitsaar (3.c)
2. Kevin Kaskla ja Keitliin Kangro (3.b)
3. Kalju Järv ja Maribel Lepp (3.b)

„Pole võimalik eristada tantsijat tantsust“ (William Butler Yeats)

Õnnitlused võitjatele ja kiitus kõikidele osalejatele!

Suur tänu peotantsuvõistluste läbiviijatele: Reno Olle ja Aet Olle!
Tänusõnad kuuluvad võistluste kohtunikele: Elina Keerpalu, Ruth Raudsepp, Piia Liblik, Teele Marie Pehk, Jaana Jurtin ja Miiron Olle.
Aitäh võistluste abilistele: Katrin Kraav, Katrin Pree, Daily Tensing, Hanno Teppo, Margit Vahtra, Laura Ehala ja Mariliis Vakk.
Kogu võistluse ladusa käigu eest pidas silma peal huvijuht Diana Pehk – suur tänu Sulle!

 

Huviringide töö

2022/23. õa huviringid lõpetavad töö 2. juunil.

Põlva Kooli esimesse klassi astumise avalduste esitamine

Esimesse klassi õppima asumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

1) vormikohane taotlus 1. klassi astumiseks (taotluse blankett kooli kodulehel https://polvakool.ee/koolikorraldus/vastuvott/ )
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart
6) lapse foto, suuruses 3×4 cm.

Vormikohase taotluse esitab lapsevanem hiljemalt 31. maiks Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25) või digiallkirjastatult e-posti aadressile info@polvakool.ee

Bioloogiaviktoriin “Siniroheline maa” (3.-23.04.2023)

Tartu Ülikooli teaduskool korraldas 3.-23. aprillini 2023 veebipõhise bioloogiaviktoriini “Siniroheline maa”. Võistlus toimus kolmes voorus:

I voor 3.-9. aprillini 2023
II voor 10.-16. aprillini 2023
III voor 17.-23. arpillini 2023

Igas voorus tuli lahendada 15 ülesannet, 40 minuti jooksul. Lahendamisel tuli kasuks looduse praktiline tundmine. Kokku osales kolmes voorus kokku 159 õpilast üle Eesti.

Meie koolist osales ainsana kõigis kolmes voorus Simon Pesor (5.d).

Tulemus:
I voor 10,6 punkti 15-st
II voor 10,4 punkti 15-st
III voor 11,3 punkti 13-st

„Ainus kaitse maailma vastu on põhjalikud teadmised selle kohta“ (John Locke)

Kiitus eduka esinemise eest ja jätkuvat huvi ümbritseva looduse vastu!

Loodusteaduste olümpiaadi lõppvoor (22.-23.04.2023)

22.-23.04.2023 toimus loodusteaduste olümpiaadi lõppvoor Tartu Ülikooli Chemicumis. Osales 50 7.-9. klasside õpilast. Põlvamaad esindas meie kooli õpilane Marit Lõbu (8.a), kes saavutas väga tubli 6. koha. Üldjärjestuses arvestati ka piirkonnavooru tulemusi, mis viis koondtulemuse 28. kohale.

„Kõige imelisem on maailma juures see, et ta on tunnetatav.” (Albert Einstein)

Palju õnne väga eduka esinemise eest!

Aitäh õpetaja Urve Lehestik, kes on õpilast innustanud ja toetanud olümpiaadiks ettevalmistamisel.

Inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor 5.-8. klassidele (19.04.2023)

19.04.2023 toimus veebipõhine inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor 5.-8. klassidele. Kokku osales 39 õpilast  neljast maakonna koolist. Põlva Koolist osales olümpiaadil 20 õpilast.

Parimad tulemused ja tublid osalejad:

5. klasside arvestuses:
I koht Artur Leppik (5.a) (Esindab Põlva maakonda vabariikliku olümpiaadi lõppvoorus, mis toimub 10.05.2023 Tallinnas Tervise Arengu Instituudis)
II koht Ruudi Kattai (5.c)

Tublid osalejad: Grete Käis (5.d), Kätriin Kurvits (5.d), Marvin Mahla (5.b).

6. klasside arvestuses:
I koht Isabel Amelii Valli (6.a) (Esindab Põlva maakonda vabariikliku olümpiaadi lõppvoorus, mis toimub 10.05.2023 Tallinnas Tervise Arengu Instituudis)
II koht Karl Kintsiraud (6.d)
III koht Robin Kahre (6.d)

Tublid osalejad: Ott Nuuma (6.c), Magnus Pala (6.c).

7. klasside arvestuses:
I koht Kertu Kepp (7.b) (Esindab Põlva maakonda vabariikliku olümpiaadi lõppvoorus, mis toimub 10.05.2023 Tallinnas Tervise Arengu Instituudis)
III koht Mihkel Padar (7.a)

Tublid osalejad: Ode-Eliisabet Elias (7.c), Ly Anette Musting (7.a), Karoliine Mustimets (7.c).

8. klasside arvestuses:
I koht Tristan Leppik (8.a) (Esindab Põlva maakonda vabariikliku olümpiaadi lõppvoorus, mis toimub 10.05.2023 Tallinnas Tervise Arengu Instituudis)
II koht Brigita Pendla (8.d)
III koht Kristofer-Helander Kuldmets (8.d)

Tublid osalejad: Kristiin Piirsalu (8.a), Lisete Laine (8.b).

„Rahva suurust ei mõõdeta tema arvu järgi, nagu inimese suurust ei mõõdeta tema kasvu järgi“ (Victor Hugo)

Palju õnne võitjatele ja kiitus kõikidele osalejatele!
Suur tänu aineõpetaja Annika Viikmaa, õpilaste hea ettevalmistamise eest olümpiaadiks!