Ettelugemise võistlus (10.10.2018)

10.10.2018 toimus Põlva Keskraamatukogus vabariiklik 4. klasside ettelugemise võistluse „Kus hundist räägitakse“ maakonnavoor. Osales 14 õpilast kümnest maakonna koolist.

Meie koolist osales neli ettelugejat.
Martti Pavlov (4.c) tunnistati 2. koha vääriliseks.
Kadi Mandel (4.a) saavutas 3. koha.

Tublilt lugesid:
Eliise Leppik (4.b)
Heili Meribeth Rau (4.g)

Lugemine on omaette kunst, nagu ka mõtlemine ja kirjutamine“ (Isaac D’Israeli)

Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh juhendajatele õpetajatele Kristi Mäeots, Annika Uibo, Ülle Rull ja Tiia Viilu.

Õpioskuste võistlus 6. klassidele (27.09.2018)

27.09.2018 toimus Põlva koolis maakondlik õpioskuste võistlus 6. klassidele. Osales neli viieliikmelist võistkonda maakonna neljast koolist. Lisaks võistlesid kaks võistkonda Võru maakonnast.

Taoline ettevõtmine oli maakonnas juba teine. Meie kooli viisik saavutas III koha.

Tublid olid:
Gedlin Jaanus (6.a)
Kaisa Ilves (6.a)
Kheti Ae Laine (6.a)
Mihkel Linnus (6.b)
Markel Ojamets (6.b)

„Kunagi ära jäta meelde asju, mida saad vaadata raamatutest“ (Albert Einstein)

Kiitus kõikidele osalejatele!
Aitäh juhendajale ja ürituse eestvedajale maakonnas Põlva Kooli raamatukogujuhataja Anne Ojaste.

Loovuse arengu konverents Põlva Koolis

4. oktoobril toimunud loovuse arengu konverentsil esitlesid Põlva valla õpilased oma loovtöid.

Konverents toimus Põlva Kooli aulas ning sellest võtsid osa 8.-9. klasside õpilased. Esitlusele tuli 14 erinäolist loovtööd. Lisaks avati loovtööde näitus, kus kõik huvilised said erinevaid õpilaste tehtud loovtöid oma silmaga lähemalt uurida.

UNESCO Läänemere Projekt (29.-30.09.18)

29.-30.09.2018 toimus UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti seminar “Ühinenud koolid muutuvas maailmas”.

Põlva Kooli tunnustati tänukirjaga:
Täname teid, et panustatee  kestlikku arengut toetavasse ja maailmakodanikuharidusse Eestis ja seisate hea kvaliteetse hariduse, keskkonnahoidliku mõtteviisi ja UNESCO põhiväärtuste leviku eest.

Aitäh õpetaja Urve Lehestikule UNESCO Läänemere Projekti koordineerimise eest.