69. matemaatikaolümpiaadi lõppvoor (26.03.2022)

26.03.2022 toimus 69. matemaatikaolümpiaadi lõppvoor Tartus 9. klassidele. Osales 29 õpilast 21. vabariigi koolist. Põlva maakonda esindas meie kooli õpilane August Jakobson (9.a), kes saavutas olümpiaadi viienda tulemuse.

„Igas teaduses on nii palju tõde, kuipalju selles on matemaatikat“. (Immanuel Kant)

Õnnitlused võitjale!
Suur tänu õpetaja Ene Rattur-Kübar, kes on oma tööga motiveerinud õpilast matemaatikaolümpiaadil osalema.

Infoleht nr 7

Valminud on Põlva Kooli 2021/21 õppeaasta infoleht nr 7.

Inglise keele olümpiaadi piirkondlik voor 7. klassidele (18.03.2022)

18.03.2022 toimus Põlva Koolis piirkondlik inglise keele olümpiaad 7. klassidele. Osales 9 kooli 38 osalejaga. Meie koolist osales 8 õpilast.

Tulemused:
I-II koht Kotred Paide (7.a)
I-II koht Katariina Olesk (7.c)
III-IV koht Tristan Leppik (7.a)

Tublid osalejad: Rasmus Villako (7.a), Tuuli Aksin (7.b), Hardi Soidla (7.e), Raimond Änilane (7.b), Eliise Leppik (7.c).

„Keel on täppisteadus ning mitte vastuvõtlik tõlgendustele“ (Jacque Fresco)

Palju õnne võitjatele! Kiitus kõikidele tublidele osalejatele!
Aitäh õpetajad Kaire Hakk, Ülle Sarapik olümpiaadi korraldamise ja õpilaste olümpiaadiks ettevalmistamise eest!

Vene keele olümpiaadi koolivoor 8. klassidele (15.03.2022)

15.03.2022 toimus vene keele olümpiaadi koolivoor 8. klassidele. Osales 11 õpilast. Seekordse olümpiaadi parimad olid:

I koht Eliisa Villako (8.a)
II koht Sten-Marten Sõrmus (8.a)
III koht Anelle Kukk (8.b)

Tublid osalejad: Agathe Ojasaar (8.a), David Richard Raudmäe (8.b), Kristina Verev (8.a), Heti Maask (8.b), Rebeca Hiiesalu (8.a), Merlis Musting (8.a), Markkus Kaha (8.d), Eliise-Lisete Palm (8.c).

„Parem teha natuke hästi kui palju valesti“. (Sokrates)

Õnnitlused võitjatele ja suur tänu edukatele osalejatele!
Aitäh vene keele õpetajad Anne-Liis Tamm, Riina Sarapuu, Lidia Jaaska olümpiaadi läbiviimise ja õpilaste õpetamise eest! Edu edaspidiseks!

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 4.-6. klassidele (11.03.2022)

11.03.2021 toimus 69. matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 4.-6. klassidele. Osales 61 õpilast üheksast maakonna koolist. Olümpiaad toimus igas koolis eraldi. Arvestust peeti klasside kaupa. Põlva Koolist osales 18 õpilast. Tulemused:

4. klasside arvestuses:
III-IV koht Mathias Gregory Kõllamägi (4.d)

Tublid osalejad: Artur Leppik (4.a), Bert-Jepe Vähi (4.d), Marvin Mahla (4.b), Kerret Matto (4.c), Raul Tohva (4.a), Emma Linnupuu (4.c), Heleriin Luts (4.b).

5. klasside arvestuses:
I-II koht Magnus Pala (5.c)

Tublid osalejad: Gertrud Kolsar (5.c), Ott Nuuma (5.c), Manivald Jakobson (5.a), Liisa Kaljuvee (5.a).

6. klasside arvestuses:
III-IV koht Tim-Samuel Hõbemägi (6.a)

Tublid osalejad: Erik Jaakmees (6.e), Berit Vasser (6.d), Grete Kuldmets (6.a), Ruudi Tobreluts (6.b).

„Suurim võitudest on eneseületamine“ (Platon)

Õnnitlused võitjatele ja kiitus tublidele osalejatele!
Suur tänu õpetajad Kersti Kõiv, Katrin Veskioja, Kaire Palo, Raina Uibo, Annika Muuga, Inga Varusk, Tiiu Miina, Kristi Kurg, Deivi Pundonen, kes olete oma õpetusega panustanud õpilaste matemaatilistesse teadmistesse.

Friedebert Tuglase omaloomingukonkurss (09.03.2022)

09.03.2022 tunnustati Ahjal Friedebert Tuglase 136. sünniaastapäevale pühendatud omaloomingukonkursile esitatud auhinnatud tööde autoreid ja juhendajaid ning valitud võistlustöid.

Sellel aastal laekus konkursile 53 tööd seitsmest maakonna ja ühest väljastpoolt maakonda koolist. Võisteldi neljas vanusegrupis. Konkursil osaleja võis saata võistlusele ühe töö – proosapala või luuletuse. Kokkuvõtte kirjutistest tegi Ahja kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Ilvi Suislepp. Üritus toimus Ahja Kultuurimajas.

Põlva Kooli õpilaste parimad tulemused:

I kooliaste (1.-3.klass)
Proosa:
II koht Gregor Varjola (3.b)
III koht Hanna Avikson (3.d)

III kooliaste (4.-6.klass)
Luule:
II koht Gertrud Kolsar (5.c)

III koht Karmo Kosk (6.e)

Proosa:
III koht Liisa Avikson (5.c)

Tublid tööde autorid: Mirell Oras (3.b), Aaron Zlatin (3.b), Bert Luts (3.d), Emili Kaskla (4.b), Arabella Karoliine Vana (4.b), Emma Liblik (5.c), Mari-Elle Kont (5.c), Kirke Jaakmees (5.c), Jari- Martti Salonen (5.d), Ronja Mikson (5.e), Sirelin Käo (7.b), Liisa Linnus (7.b), Hele Jakobson (7.b).

„Idee on haruldane lind sõnade metsas“ (Victor Hugo)

Kiitus ja aitäh aktiivsetele õpilastele, kes pühendasid oma aega kirjutamisele nii luules, kui proosas!
Tänusõnad ja tänukiri kõikidele juhendajatele: õpetajad Elina Keerpalu, Ülle Rull, Kaire Palo, Maarika Asi-Lang, Imbi Vent, Maia Punak.

Saksa keele olümpiaadi koolivoor 7.-8. klassidele (10.03.2022)

10.03.2022 toimus saksa keele olümpiaadi koolivoor 7.-8. klassidele. Kokku osales viis õpilast. Olümpiaad oli ülesehitatud veebipõhiselt ja koosnes kolmest osast – kuulamine, lugemine ja grammatika.

Tulemused:
I koht Kristiin Piirsalu (7.a)
II koht Säsili-Sohvi Rein (7.e)
III koht Susanna Johanson (7.a)

Tublid osalejad: Niina Lilian Tamm (7.c), Kertu Viljamaa (8.a).

„Kes tahab õppida, leiab alati ka õpetaja“ (Saksa vanasõna)

Palju õnne võitjatele ja kiitus tublidele osalejatele!

Aitäh aineõpetaja Tiina Villako, õpilaste olümpiaadiks ettevalmistamise eest!
Aitäh õpetaja Rael Anijalg, olümpiaadi heale kordaminekule kaasaaitamise ja abi eest!

Kunstiolümpiaadi piirkonnavoor (19.02.2022)

19.02.2022 toimus Võru Kunstikoolis kunstiolümpiaadi piirkonnavoor. 7. – 9.klasside arvestuses osales 7 õpilast  maakonna neljast koolist.

Tulemused:
I koht Annabel Kolsar (7.a)
III koht Petra Viilop (7.c)

Tubli osaleja: Anna Maria Põlluveer (9.c)

„Kunst seisneb selles, et leida ebatavalist tavalises ja tavalist ebatavalises“ (Denis Diderot)

Palju õnne võitjatele! Aitäh õpetaja Yyhely Hälvin!

 

Inglise keele olümpiaadi piirkonnavoor 9. klassidele (17.02.2022)

17.02.2022 toimus inglise keele olümpiaadi piirkonnavoor 9. klassidele. Olümpiaad viidi läbi igas koolis eraldi. Osales kokku 29 õpilast maakonna seitsmest koolist. Meie koolist võttis osa kuus õpilast.

Põlva Kooli parimana saavutas II koha Annaliisa Madisson (9.a).

Tublid osalejad ja head inglise keele oskajad: Rebeka Repp (9.c), Karl-Markus Tuul (9.d), Samuel Hakk (9.a), Renate Krantsiver (9.c), Marcus Adamson (9.a).

„Kunagi ei ole võimalik vähem teada saada… on võimalik ainult rohkem teada saada“ (R. Buckminster Fuller)

Palju õnne võitjale ja suur tänu kõikidele osalejatele!
Aitäh õpetajad Rael Anijalg, Kaire Hakk ja Ülle Sarapik.

Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor (15.02.2022)

15.02.2022 toimus geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor. Olümpiaad viidi läbi arvutipõhiselt. Olümpiaadil osales kolm maakonna põhikooli (Põlva, Krootuse, Mooste) ja kolm gümnaasiumi (Räpina, Kanepi, Põlva), kokku 33 õpilast. Arvestust peeti neljas vanuserühmas – 7., 8., 9. klass ja gümnaasiumiaste. Meie koolist osales 17 õpilast.

Tulemused:

7. klasside arvestuses:
II koht Kristiin Piirsalu (7.a)
III koht Tristan Leppik (7.a)

Tublid osalejad: Kotred Paide (7.a), Joonas Leis (7.b), Johanna Oras (7.b), Regor Janson (7.b), Romet Paatsi (7.b).

8. klasside arvestuses:
II koht Laura Plakso (8.b)

Tublid osalejad: Helen Pundi (8.a), Enriko Saan (8.a), David Richard Randmäe (8.b), Elise Marie Int (8.a).

9. klasside arvestuses:
II koht Henri Suur (9.a)
III koht Mihkel Linnus (9.b)

Tublid osalejad: Eleen Põvvat (9.d), Luiisa Marleen Lepp (9.c), Kirke Lukki-Lukin (9.b).

„Kõige imelisem on maailma juures see, et ta on tunnetatav“ (Albert Einstein)

Palju õnne võitjatele!
Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetajad Katrin Savi ja Annika Viikmaa õpilaste olümpiaadiks ettevalmistamise ja õpetamise eest!

Eesti koolinoorte 69. keemiaolümpiaadi piirkonnavoor (29.01.2022)

29.01.2022 toimus Eesti koolinoorte 69. keemiaolümpiaadi piirkonnavoor. Osales kokku 23 õpilast maakonna viiest koolist (17 põhikooli- ja 6 gümnaasiumiastmes). Olümpiaad toimus kolmes vanuserühmas – 8. klass, 9. klass ja gümnaasiumiaste.
Meie koolist osales 6 õpilast. Tulemused:

8. klasside arvestuses tublid osalejad: Eliisa Villako (8.a), Enriko Saan (8.a), David Richard Randmäe (8.b).

9. klasside arvestuses:
I koht August Jakobson (9.a)
II-III koht Henri Suur (9.a)
II-III koht Kirke Karolin Tark (9.a)

„Kvaliteet ei ole teguviis, vaid harjumus“ (Aristoteles)

Palju õnne võitjatele!
Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetaja Greta Pentsa!