Etluskonkurss „ Tahan Sulle öelda…“ (17.11.2018)

17.11.2018 toimus Põlva Koolis 18. vabariiklik etluskonkurss „Tahan Sulle öelda…“

Konkursil osales 41 etlejat 12 koolist. Arvestust peeti kolmes vanuseastmes – noorem vanuseaste (4.-6. klassid), keskmine vanuseaste (7.-9. klassid) ja vanem vanuseaste (10.-12. klassid). Põlvamaad esindasid viis kooli. Meie koolist osales 9 õpilast, nendest tunnistati parimateks:

Noorem vanuseaste (4.-6. klass):
I koht Marcus Adamson (6.b)
II koht Helle-Mai Ojamaa (5.c)
Eripreemia omaloomingu eest pälvis Annaliisa Madisson (6.c)
Eripreemia proosapala esitluse eest pälvis Alari Maidla (5.a)

Keskmine vanuseaste (7.-9. klass):
I koht Kaspar Karolin (7.b)

Tublilt esinesid: Tristjan Leppik (4.b), Inger Kateriine Lang (5.c), Krislin Jaagund (6.e), Kaur Kenk (7.b)

„Edu tähendab teha tavalisi asju erakordselt hästi“. (Jim Rohn)

Kiitus kõigile osalejatele ja suur tänu juhendajatele õpetajad Viive Rätsep, Imbi Vent, Maia Punak, Maarika Asi-Lang, Ülle Rull ja Lea Parder.
Etluskonkursi „Tahan Sulle öelda…“ eestvedajaks ja projektijuhiks oli Anne Ojaste Põlva Kooli raamatukogujuhataja. Tänu tehtu eest ja jõudu traditsiooni jätkamisel!