Ettelugemise võistlus (10.10.2018)

10.10.2018 toimus Põlva Keskraamatukogus vabariiklik 4. klasside ettelugemise võistluse „Kus hundist räägitakse“ maakonnavoor. Osales 14 õpilast kümnest maakonna koolist.

Meie koolist osales neli ettelugejat.
Martti Pavlov (4.c) tunnistati 2. koha vääriliseks.
Kadi Mandel (4.a) saavutas 3. koha.

Tublilt lugesid:
Eliise Leppik (4.b)
Heili Meribeth Rau (4.g)

Lugemine on omaette kunst, nagu ka mõtlemine ja kirjutamine“ (Isaac D’Israeli)

Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh juhendajatele õpetajatele Kristi Mäeots, Annika Uibo, Ülle Rull ja Tiia Viilu.