Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor (25.01.2020)

25.01.2020 toimus Põlva Koolis Eesti koolinoorte 67. keemiaolümpiaadi piirkonnavoor. Kokku osales 34 õpilast maakonna seitsmest koolist (21 põhikooli- ja 13 gümnaasiumiastmes). Olümpiaad toimus kolmes vanuserühmas – 8. klass, 9. klass ja gümnaasiumiaste.

Meie koolist osales 6 õpilast. Tulemused:

8. klasside arvestuses:
I koht Lilian Hindrikson  (8.a) (on kutsutud 17. aprillil 2020TÜ Teaduskooli poolt korraldatud huvipäevale)
III koht Kaur Kenk (8.a)

9. klasside arvestuses:
I koht Leo-Martin Pala (9.a)

Tublid osalejad: Krete Jaagund (8.a), Karoliina Kannik (9.a), Caroly Viljamaa (9.a)

„Kvaliteet ei ole teguviis, vaid harjumus“ (Aristoteles)

Palju õnne võitjatele!
Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetaja Greta Pentsa!