1.klassi vastuvõtutaotlus

Hiljemalt 31. maiks 2016 esitada Põlva Kooli direktorile järgmised dokumendid:
1) taotlus;
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist;
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart;
6) lapse foto, suuruses 3 × 4 cm.

Taotluse leiab siit