Richard Rohu kirjanduslik omaloomingukonkurss

Richard Rohu kirjandusliku omaloomingukonkursi tulemused on selgunud. Põlva Koolist saavutas 1.-3. klasside arvestuses auhinnalise koha:

Rebecca Helbre (3.a)
Richard Orti (3.a)
Grete Liis Traagel (3.e)

Äramärgitud tööde autorite hulgas olid Isabel Amelii Valli (3.a) ja Keete-Keteli Latik (3.a).

„Kui ma tahaksin edasi anda ühte sõnumit, siis kirjutaksin ühe lause, mitte raamatu“ (Paulo Coelho)

Palju õnne ja teravat sulge võitjatele!
Suur tänu õpilaste juhendajatele õpetajatele Marely Kasemets ja Ruth Raudsepp.

Linnuviktoriin “Linnud kevadel” (8.-19.05.2020)

8.–19.05.2020 said loodushuvilised osaleda Tartu Ülikooli loodusmuuseumi linnuviktoriinil “Linnud kevadel”, mis sel aastal toimus eriolukorra tõttu veebis. Viktoriinile laekus kokku 1772 vastust, millest 216 sai maksimumpunktid. 

Maksimumpunktid saavutasid meie koolist:
Katleen Schmeiman (9.b)
Henri Loeg (7.b)
Isadora-Janett Turba (7.b)
Krsitel Kanarik (7.b)

„Loodust saab valitseda üksnes talle kuuletudes“( Francis Bacon )

Palju õnne võitjale ja edu edaspidiseks!
Aitäh õpetajatele Urve Lehestik ja Annika Viikmaa!

Tööpakkumised

9.kl lõpuaktuse info

Jututoas lugejad

Meie kooli 4. kl draamaõppe õpilased on suured raamatusõbrad ja nii hakkamist täis, et otsustasid meile kõigile tutvustada Andrus Kivirähki uut lasteraamatut “Tont ja facebook”. Igal päeval on uus lugu!
Iga õpilane loeb kaks-kolm juttu, mida saab kuulata-vaadata Stuudiumis 1.-4. klassidele ja kooli facebooki lehel.

Need kanged ettelugejad on:

„Idee on haruldane lind sõnade metsas“ (Victor Hugo)

Kiitus tublidele ettelugejatele!  Et juttu jätkuks kauemaks!
Tänusõnad nende juhendajale huvijuht Diana Pehk.

“Eesti parim minifirma 2020” finaalvõistlus (15.05.2020)

15.05.2020 toimus “Eesti parim minifirma 2020” finaalvõistlus.
Riigis oleva eriolukorra tõttu oli võistlus täiesti kontaktivaba ning toimus internetivahendusel.
Kokku oli finaali kutsutud 14 firmat 11-st vabariigi koolist sh Põlva Kooli minifirma „Hepu“, kelle tooteks on 2-1-s helkurkott. Lahtiseletatult, siis helkur ja puuviljakott.

Aastaaruande ja züriivestluse kokkuvõttes tunnustati MF „Hepu“
NUTIKA PROBLEEMILAHENDUSE ERIPREEMIAGA.

Võistlus lõppes piduliku video auhinnagalaga, kus tunnustati aasta parimaid minifirmasid.

„Aeg ja harjutamine annavad kokku saavutused“ (Andre Agassi)

Palju õnne ja edu! Anete Pavlov (8.b), Terje Laane (8.b) ja Sandra Kalling (8.b), teie tublidust on märgatud üle Eesti!

Tänusõnad kuuluvad firma juhendajale õpetja Kaia Tammele ja mentorile õpetaja Merje Ootsingule!

Veebipõhine füüsikaviktoriin „Spekter“ (27.04.2020)

27.04.2020 toimus TÜ teaduskooli poolt korraldatud kuues veebipõhine füüsikaviktoriin „Spekter“. Kokku osales 1396 füüsikahuvilist õpilast. Viktoriin viidi läbi Teaduskooli võistluste veebikeskkonnas. Viktoriinist said osa võtta põhikooli- ja gümnaasiumi füüsikahuvilised. Võistlus toimus kahes vanuserühmas: põhikool (8.-9. klass) ja gümnaasium (10.-12. klass).

Meie koolist osales
Lilian Hindrikson (8.a), kes saavutas 8. klassi õpilaste arvestuses tubli 9. koha.

„Loodus ei riku kunagi oma seadusi“.(Leonardo da Vinci)

Palju õnne! Kiitus tubli tulemuse eest!

Loodusteaduste võistlus „Loogiline loodusteadus“

14. aprillist 05. maini 2020 a toimus Tartu Ülikooli teaduskooli veebikeskkonnas loodusteaduste võistlus „Loogiline loodusteadus“.

Võistlus oli mõeldud 7.–8. klassi õpilastele ning toimus kolmes voorus. Kõigis kolmes voorus osales 168 õpilast. Kokku oli võistlusel 769 osalejat. Igas voorus tuli õpilastel lahendada 10 ülesannet.

Lisaks üldarvestusele oli eraldi aervestus kategooriatena: 7. ja nooremate klasside arvestus, 8. klasside arvestus ning piirkondade ja voorude parimad.

Meie koolist osales
Kirke Karolin Tark (7.a), kes saavutas 7. klasside arvestuses väga tubli 5. koha ja üldarvestuses tubli 11. koha.

Tubli osaleja oli Ardi Hindrikson (7.a).

„Kõige imelisem on maailma juures see, et ta on tunnetatav” (Albert Einstein)

Palju õnne! Kiitus tublide tulemuste eest! Aitäh õpetaja Urve Lehestik!

Esimesse klassi õppima asumine

Esimesse klassi õppima asumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

1) vormikohane taotlus 1. klassi astumiseks – pdf/doc
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart
6) lapse foto, suuruses 3×4 cm.

Vormikohase taotluse esitab lapsevanem hiljemalt 1.juuniks Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25) või digiallkirjastatult e-posti aadressile info@polvakool.ee

Seoses eriolukorraga võib ülejäänud dokumendid tuua hiljemalt 19.juuniks Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25)

Info õppejuht Aigi Sikkal tel 58190695