Infoleht nr 6

Valminud on Põlva Kooli 2020/21 õppeaasta infoleht nr 6.

Ajaloo-olümpiaadi koolivoor 6.-9. klassidele (18.02.2021)

18.02.2021 a toimus ajaloo-olümpiaadi koolivoor 6.-9. klassidele. Kokku osales 28 õpilast. Arvestust peeti eraldi klasside kaupa.

Tulemused:

6. klasside arvestuses:
I koht Tristan Leppik (6.b)
II koht Kotred Paide (6.d)
III-IV koht Liisa Linnus (6.b)
III-IV koht Kristiin Piirsalu (6.e)

Tublid osalejad: Lisete Laine (6.d), Annabel Kolsar (6.e), Anti Tohva (6.a), Tanel Laaneväli (6.a), Romet Paatsi (6.a).

7. klasside arvestuses:
I koht Merlin Raudkett (7.b)
II koht David Richard Randmäe (7.b)
III koht Agathe Ojasaar (7.a)

Tublid osalejad: Laura Plakso (7.b), Kertu Viljamaa (7.a).

8. klasside arvestuses:
I koht Nele-Liis Viira (8.d)
II koht Kirke Karolin Tark (8.a)
III koht Mihkel Linnus (8.b)

Tublid osalejad: Henri Suur (8.a), Karlis Kalk (8.b), Holger Jänes (8.b), Marcus Adamson (8.a), Kadri Kamja (8.b), Miko Jugomägi (8.d).

9. klasside arvestuses:
I koht Lilian Hindrikson (9.a)
II koht Erik Plakso (9.c)
III koht Marten Hinn (9.a)

Tublid osalejad: Rasmus Saare (9.b), Sandra Kalling (9.b).

„Kogemustega on juba kord nii, et neid leiab ainult minevikust“ (Lennart Meri)

Õnnitlused võitjatele ja tänusõnad kõikidele osalejatele!
Aitäh õpetajad Grete Kärmas, Jaana Aedmäe ja Mait Kuusik olümpiaadi eduka õnnestumise eest!

Inglise keele olümpiaadi koolivoor 7. klassidele (19.02.2021)

19.02.2021 a. toimus inglise keele olümpiaadi koolivoor 7. klassidele. Osales 18 õpilast 7.a, 7.b 7.c ja 7.d klassidest.

Parimad tulemused:
I koht Laura Plakso (7.b)
II koht Elise Marie Int (7.a)
III koht Kertu Vija (7.a)

Tublid osalejad: Kertu Viljamaa (7.a), Markkus Kaha (7.d), Rasmus Kütt (7.d), Kerd-Kaspar Ivask (7.d), Indrek Hiieste (7.d), Karoliina Ulmand (7.b), Marko Järveots (7.a), Janeli Sallok (7.c), Rando Lutsar (7.b), Merlis Musting (7.a), Jass Einassoo (7.b), Kristina Verev (7.a), Rebeca Hiiesalu (7.b), Laura-Marleen Zopp (7.b), Eliise-Lisette Palm (7.c).

„Aeg ja harjutamine annavad kokku saavutused“ (Andre Agassi)

Palju õnne võitjatele ja kiitus kõikidele tublidele osalejatele!
Aitäh aineõpetajad Susanna Homuha, Kaire Hakk, Rael Anijalg, Ülle Sarapik, Eve Jaansoo ja Siiri Joosep olümpiaadi eduka kordamineku eest!

Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor (09.02.2021)

09.02.2021 toimus geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor. Olümpiaad viidi läbi arvutipõhiselt. Olümpiaadil osales kuus maakonna põhikooli ja kolm gümnaasiumi, kokku 63 õpilast. Arvestust peeti neljas vanuserühmas – 7., 8., 9. klass ja gümnaasiumiaste. Meie koolist osales 18 õpilast.

Tulemused:

7. klasside arvestuses:
III-IV koht Alari Maidla (7.a)

Tublid osalejad: Elise Maria Int (7.a), Eliisa Vllako (7.a), Agathe Ojasaar (7.a), Helen Pundi (7.a), Anette Vaino (7.b), Seleri Haidak (7.a), Eliise-Lisete Palm (7.c).

8. klasside arvestuses:
I koht Kirke Karolin Tark (8.a)
II koht August Jakobson (8.a)
III-IV koht Henri Suur (8.a)

Tubli osaleja: Ines Vaikmäe (8.b).

9. klasside arvestuses:
I koht Kaur Kenk (9.a) (esindab Põlvamaad geograafiaolümpiaadi lõppvoorus 7.-8.05.2021)
II koht Revo Holts (9.b)

Tublid osalejad: Karoliina Kets (9.a), Marten Hinn (9.a), Oliver Lätt (9.b), Deisi Kruustik (9.a), Kertu Noormets (9.a).

„Kõige imelisem on maailma juures see, et ta on tunnetatav.“ (Albert Einstein)

Palju õnne võitjatele!
Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetajad Katrin Savi ja Annika Viikmaa õpilaste olümpiaadiks ettevalmistamise ja õpetamise eest!

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor (06.02.2021)

06.02.2021 toimus füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor. Kokku osales 12 põhikooli õpilast kahest maakonna koolist. Meie koolist osales 9 õpilast.

Tulemused:

8. klasside arvestuses:
I koht August Jakobson (8.a)
II koht Mihkel Linnus (8.b)
III koht Kirke Karolin Tark (8.a)

9. klasside arvestuses:
I koht Lilian Hindrikson (9.a)
II koht Kaur Kenk (9.a)
III-IV koht Richard Uibo (9.a)
III-IV koht Merili Nagel (9.a)

8.-9. klasside arvestuses:
I koht August Jakobson (8.a) (esindab Põlvamaad füüsikaolümpiaadi lõppvoorus Tartus 10.-11.04.2021)
II koht Lilian Hindrikson (9.a)
III koht Mihkel Linnus (8.b)

Tublid osalejad: Karl-Rasmus Suvi (8.b), Marten Hinn (9.a).

 „Suurteks tegudeks on vaja väsimatut järjekindlust“. (Voltaire)

Õnnitlused võitjatele!
Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh õpetaja Jaak Kepp, õpilaste olümpiaadiks ettevalmistamise eest!

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi vabariiklik piirkonnavoor (05.02.2021)

05.02.2021 toimus internetipõhine ühiskonnaõpetuse olümpiaadi vabariiklik piirkonnavoor 6. ja 9. klassidele. Meie maakonnast osales 42 õpilast kuuest koolist. Põlva Kooli esindas seitse 9. ja seitse 6. klassi õpilast. Piirkonnavoorus parimad tulemused ja tublid osalejad:

6. klasside arvestuses:
I koht Tristan Leppik (6.b)
II koht Simo Gross (6.c)

Tublid osalejad: Anti Tohva (6.a), Hanna Triin Soekarusk (6.d), Johanna Oras (6.c), Annabel Kolsar (6.e), Joonas Leis (6.e).

9. klasside arvestuses:
III koht Erik Plakso (9.c)

Tublid osalejad: Karoliina Kets (9.a), Marten Hinn (9.a), Oliver Lätt (9.b), Laura Nemvalts (9.a), Kertu Noormets (9.a), Merili Nagel (9.a).

Õigete otsuste langetamisel ei ole määrav informatsiooni hulk vaid selle kvaliteet.(Lennart Meri)

Palju õnne võitjatele ja kiitus kõikidele osalejatele!
Aitäh aineõpetaja Mait Kuusik, kes on õpetanud ja toetanud õpilasi olümpiaadiks ettevalmistamisel.

„Põlva Kooli arengukava aastateks 2021-2025“ eelnõu avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus kiitis heaks (27.01.2021 korraldus nr 2-3/29) “Põlva Kooli arengukava aastataks 2021–2025” eelnõu ning see on suunatud avalikule väljapanekule.

“Põlva Kooli arengukava aastateks 2021-2025” eelnõu avalik väljapanek toimub 12.-26. veebruar 2021 Põlva Kooli kodulehel (12.02.2021 käskkiri nr 1-2/15).

Avaliku väljapaneku perioodil on võimalik arengukava eelnõule esitada kirjalikke ettepanekuid digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile siret.rammul@polvakool.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 25, 63308 Põlva.

Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimumise kuupäeva ja koha teatame vajadusel kooli kodulehel, peale esimese ettepaneku laekumist.

Talvine loodusfotokonkurss

Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor (30.01.2021)

30.01.2021 toimus bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor 6.-9. klassidele ja gümnaasiumiastmele. Olümpiaad viidi läbi Tartu Ülikooli Moodle´i keskkonnas. Kokku osales 59 õpilast maakonna üheksast koolist (53 põhikooli- ja 6 gümnaasiumiastmes). Olümpiaadi tulemusi arvestati põhikooli osas klasside kaupa. Gümnaasiumiastmes oli eraldi arvestus. Meie koolist osales 32 õpilast.

Tulemused:

6. klasside arvestuses:
I koht Tristan Leppik (6.b)

Tublid osalejad: Marit Lõbu (6.d), Kadi Mandel (6.a), Anti Tohva 6.a), Liisa Linnus (6.b), Simo Gross (6.c), Annabel Kolsar (6.e), Kristiin Piirsalu (6.e), Romet Paatsi (6.a).

7. klasside tublid osalejad: Merlin Raudkett (7.b), Rebeca Hiiesalu (7.b), Merlis Musting (7.a).

8. klasside arvestuses:
II koht Samuel Hakk (8.a)

Tublid osalejad: Mihkel Linnus (8.b), Kirke Karolin Tark (8.a), Eliise Pesor (8.b), August Jakobson (8.a), Anni Mari Luik (8.a), Isadora-Janett Turba (8.b), Karl-Rasmus Suvi (8.b), Kirke Lukki-Lukin (8.b), Helis Marleen Saare (8.a), Renate Krantsiveer (8.c), Luiisa Marleen Lepp (8.c), Kadri Kamja (8.b).

9. klasside arvestuses:
I koht Lilian Hindrikson (9.a)

Tublid osalejad: Karoliina Kets (9.a), Marten Hinn (9.a), Merili Nagel (9.a), Kertu Noormets (9.a), Sandra Kalling (9.b), Anete Pavlov (9.b).

„Nooruses me õpime, vanaduses mõistame“ (Marie von Ebner-Eschenbach)

Palju õnne võitjatele!
Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetajad Urve Lehestik, Annika Viikmaa,  Bianka Pihla ja Karl Tammiste!

Eesti koolinoorte 68. keemiaolümpiaadi piirkonnavoor (23.01.2021)

23.01.2021 toimus Eesti koolinoorte 68. keemiaolümpiaadi  piirkonnavoor. Olümpiaadil osales 29 õpilast maakonna kuuest koolist (20 põhikooli- ja 9 gümnaasiumiastmes). Olümpiaad toimus kolmes vanuserühmas – 8. klass, 9. klass ja gümnaasiumiaste. 

Meie koolist osales 6 õpilast. Tulemused:

8. klasside arvestuses:
I koht August Jakobson (8.a)
II koht Kirke Karolin Tark (8.a)

Tubli osaleja: Helis Marleen Saare (8.a)

9. klasside arvestuses:
I koht Kaur Kenk (9.a)

Tublid osalejad: Krete Jaagund (9.a), Lilian Hindrikson (9.a).

„Kvaliteet ei ole teguviis, vaid harjumus“ (Aristoteles)

Palju õnne! Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetaja Greta Pentsa!

Kunstiolümpiaadi piirkonnavoor 7.-9. klassidele (06.02.2021)

06.02.2021 toimus Kanepi Gümnaasiumis 7.-9. klasside kunstiolümpiaadi piirkonnavoor. Kokku osales 7 õpilast maakonna viiest koolist.

Meie kooli esindas Nele Pintmann (9.b), kes saavutas eduka III koha.

„Kunst seisneb selles, et leida ebatavalist tavalises ja tavalist ebatavalises“ (Denis Diderot)

Palju õnne võitjale! Aitäh õpetaja Yyhely Hälvin!

Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor (26.01.2021)

26.01.2021 toimus emakeeleolümpiaadi veebipõhine piirkonnavoor. Osales 77 õpilast maakonna üheksast koolist. Arvestust peeti kolmes vanuseastmes – noorem vanuseaste 7.-8. klassid, keskmine vanuseaste 9.-10. klassid ja vanem vanuseaste 11.-12. klassid. Meie koolist osales 15 õpilast.

Parim tulemus:
III koht August Jakobson (8.a)

Tublid osalejad: Kirke Karolin Tark (8.a), Annaliisa Madisson (8.a), Eliisa Villako (7.a), Isadora-Janett Turba (8.b), Seleri Haidak (7.a), Inger Kateriine Lang (7.b), Gertrud Jänes (7.b), Luiisa Marleen Lepp (8.c), Lilian Hindrikson (9.a), Karoliina Kets (9.a), Deisi Kruustik (9.a), Marten Hinn (9.a), Sandra Kalling (9.b), Kaspar Karolin (9.b).

„Igale rahvale on kõige ilusam tema emakeel“ (Paul Ariste)

Õnnitlused võitjale ja kiitus kõikidele osalejatele!
Suur tänu õpetajatele Lea Parder, Maia Punak, Viive Rätsep ja Merili Ermel, kes olete õpilasi õpetanud, aidanud ja teadmisi jaganud! Aitäh olümpiaadi läbiviimisele kaasaaitamise eest!

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi koolivoor 9. klassidele (01.02.2021)

01.02.2021 toimus ühiskonnaõpetuse olümpiaadi koolivoor 9. klassidele. Olümpiaadil osales kümme 9. klasside õpilast. Vastata tuli elektroonselt esitatud küsimustele.

Parimad tulemused:
I koht Sandra Kalling (9.b)
II-III koht Marten Hinn (9.a)
II-III koht Lilian Hindrikson (9.a)

Tublid osalejad: Laura Nemvalts (9.a), Karoliina Kets (9.a), Kertu Noormets (9.a), Merili Nagel (9.a), Oliver Lätt (9.b), Anete Pavlov (9.b), Erik Plakso (9.c).

„Tsiviliseeritud ühiskonna suurimad eelistused peavad olema kasvatus ja haridus“ (Henn-Kaarel Hellat)

Palju õnne võitjatele, kiitus tublidele osalejatele! Suur tänu õpetaja Mait Kuusik olümpiaadi eduka läbiviimise eest!

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 7.-9. klassidele (27.01.2021)

27.01.2021 toimus 68. matemaatikaolümpiaadi Põlvamaa piirkonnavoor 7.-9. klassidele. Seekord toimus olümpiaad igas koolis eraldi, aga arvestust peeti ühiselt klasside kaupa. Osales 36 õpilast üheksast maakonna koolist. Meie koolist osales 9 õpilast. Seekordsed tulemused olid edukad:

7. klasside arvestuses:
II-III koht Eliisa Villako (7.a)

Tublid osalejad: Elise Marie Int (7.a), Seleri Haidak (7.a).

8. klasside arvestuses:
I koht August Jakobson (8.a)

Tublid osalejad: Ardi Hindrikson (8.a), Mihkel Linnus (8.b).

9. klasside arvestuses:
I koht Kaur Kenk (9.a)
II koht
Lilian Hindrikson (9.a)
III koht
Anette Maria Soekarusk (9.a)

 „Ma ei karda arvuteid, ma kardan nende puudumist“  (Isaac Asimov)

Õnnitlused võitjatele ja kiitus tublidele osalejatele!
Suur tänu õpetajad Deivi Pundonen, Ene Rattur-Kübar, Annika Muuga ja Age Priimus, kes olete oma tööga õpilastele matemaatilisi teadmisi õpetanud.

Füüsikaolümpiaadi koolivoor 8.-9. klassidele (28.01.2021)

28.01.2021 toimus füüsikaolümpiaadi koolivoor 8.-9. klassidele. Osales 14 õpilast. Arvestust peeti 8. ja 9. klassidele eraldi.

8. klasside arvestuses:
I koht August Jakobson (8.a)
II koht Karl-Markus Tuul (8.d)
III koht Kirke Karolin Tark (8.a)

Tublid osalejad: Karl-Rasmus Suvi (8.b), Mihkel Linnus (8.b), Ardi Hindrikson (8.a), Samuel Hakk (8.a), Henri Suur (8.a) ja Karlis Kivest (8.d).

9. klasside arvestuses:
I koht Lilian Hindrikson (9.a)
II koht Kaur Kenk (9.a)
III koht Richard Uibo (9.a)

Tublid osalejad: Merili Nagel (9.a), Marten Hinn (9.a).

 „Ärge ajage elus taga edu, vaid väärtusi“ (Albert Einstein)

Õnnitlused võitjatele!
Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetaja Jaak Kepp!