29. õpilasetlejate riigikonkurss (07.02.2020)

07.02.2020 toimus Tartus Dorpati konverentsikeskuses 29. õpilasetlejate riigikonkurss, kus võistlesid Eesti parimad etlejad. Korraldajateks olid Eesti Harrastusteatrite Liit, Tartu linna ja maakonna emakeeleõpetajate aineühendus ja Tartu Hansa Kool.

Konkurss toimus kolmes vanuserühmas. Igas vanuserühmas osales 15 etlejat. Nooremas vanuserühmas (4.-6. klass) esindas Põlvamaad meie kooli õpilane Helle-Mai Ojamaa (6.c) ja keskmises vanuserühmas (7.-9.klass) Kadri Kamja (7.b).

„Et kõike teada, ei piisa, kui olla vaid vaataja, peab olema ka näitleja“. (Thomas Henry Huxley)

Kiitus osalejatele ja suur tänu õpetajad-juhendajad Imbi Vent ja Maia Punak!
Tänusõnad kooli raamatukogu juhatajale Anne Ojastele maakonnapoolse koordineerimise eest.