Friedebert Tuglase loomekonkurss (09.03.2023)

09.03.2023 tunnustati Ahjal Friedebert Tuglase 137. sünniaastapäevale pühendatud loomekonkursile esitatud auhinnatud tööde autoreid ja juhendajaid ning valitud võistlustöid. Seekordne konkurss toimus kolmes valdkonnas: luule, proosa ja kunst. Võisteldi neljas kooliastmes. Põlva Kooli õpilaste tulemused:

Luule – II kooliaste (4.-6. klass):
I koht Karl Kintsiraud (6.d)

Luule – III kooliaste (7.-9. klass):
Tunnustus Kertu Kepp (7.b)

Proosa – II kooliaste (4.-6. klass):
III koht Henry Valo (5.c)

Tänukirjaga tunnustati tublisid tööde autoreid: Laura Ilves (7.a), Karel Kets (7.a), Berit Vasser (7.a), Jete Lii Sidorov (8.e), Seleri Haidak (9.a), Elise Marie Int (9.a), Aron Oberg (9.a).

„Idee on haruldane lind sõnade metsas“ (Victor Hugo)

Aitäh aktiivsetele kirjanikele, kes pühendasid oma aega kirjutamisele nii luules, kui proosas!
Tänusõnad ja tänukiri juhendajatele õpetajad Imbi Vent ja Maia Punak, kes õpilasi innustasid ning tööd esitamisküpseks toimetasid.