Tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaadide piirkonnavoorud (17.03.2023)

17.03.2023 toimus Põlva Koolis tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaadide piirkonnavoorud. Osales 27 õpilast kuuest maakonna koolist. Olümpiaad koosnes nii teoreetilisest, kui ka praktilisest osast. Meie koolist osales 11 õpilast.

Tulemused:

Tehnoloogiaõpetus:
4.
koht David Richard Randmäe (9.b)

Tublid osalejad: Tristan Leppik (8.a), Martti Pavlov (8.b), Roland Johanson (9.c)

Käsitöö:
I koht Kelli Pala (9.b)

Tublid osalejad: Mia Lees (8.b), Sirelin Käo (8.b), Laura Helena Lillmann (9.c)

Kodundus:
I koht Natali Antonov (9.c)
3.-4. koht Mohana Lepp (9.c)

Tubli osaleja: Merlin Raudkett (9.b)

„Töökal mesilasel pole aega kurvastada“ (William Blake)

Õnnitlused võitjatele! Kiitus kõikidele olümpiaadil osalenutele!
Suur tänu õpetajad Merle Ootsing, Tiina Saago, Martin Raudmäe ja Agu Menning olümpiaadi eduka läbiviimise ja õpilaste juhendamise eest. Edu edaspidiseks!