Tööpakkumine

PÕLVA KOOL ootab oma tegusasse meeskonda ÕPPEJUHTI, kes
on hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega,
on hea analüüsi- ja koostöövõimega.

Kandideerimiseks on vajalik vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse, juhtimiskompetentsus.
Tööleasumine 1. novembrist 2022
Kandideerimisavaldus, CV ja haridust tõendavad dokumentide koopiad saata 15. oktoobriks kooli direktorile igmar.matto@polvakool.ee
Lisainformatsioon telefonil 517 7818.