Infoleht 12

Valminud on Põlva Kooli infoleht nr 12 (09.06.2017).