Infoleht nr 10

Valminud on Põlva Kooli 2023/24 õppeaasta viimane infoleht nr 10.