Inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor (10.04.2019)

10.04.2019 toimus veebipõhine inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor 5. – 8. klassidele. Kokku osales 26 õpilast  viiest maakonna koolist. Meie koolist osales olümpiaadil kaheksa õpilast.
Parimad tulemused ja tublid osalejad:

5. klasside arvestuses:
3.-4. koht Heti-Liis Maask (5.d)
3.-4. koht Els Rahel Parhomenko (5.b)

6. klasside arvestuses:
1. koht Karl-Rasmus Suvi (6.c) Esindab Põlva maakonda vabariikliku olümpiaadi lõppvoorus, mis toimub 8. mail 2019 Tallinnas Tervise Arengu Instituudis.
4. koht Holger Jänes (6.b)

7. klasside arvestuses:
3. koht Karoliina Kets (7.a)
4. koht Deisi Kruustik (7.a)

8. klasside arvestuses:
3. koht Maara Parhomenko (8.a)
5. koht Sireli Salum (8.a)       

Rahva suurust ei mõõdeta tema arvu järgi, nagu inimese suurust ei mõõdeta tema kasvu järgi“ (Victor Hugo)

Palju õnne võitjatele ja kiitus kõikidele osalejatele!
Suur tänu aineõpetajale Annika Viikmaa õpilaste hea ettevalmistamise eest olümpiaadiks!