Infoleht nr 8

Valminud on Põlva Kooli 2018/19 õppeaasta infoleht nr 8.