Muusikaolümpiaadi piirkonnavoor (10.02.2024)

10.02.2024 toimus Põlva Kooli Koolimaja tee 1 õppehoones muusikaolümpiaadi piirkonnavoor. Olümpiaadil tuli vastata kirjalikult küsimustele, esitada omaloominguline teos, laulda noodist, tulla toime rütmiharjutusega ja loomulikult ühe eesti helilooja laulu või rahvalaulu esitamisega.

Meie koolist osales Samuel Linnus ( 8.b), kes saavutas väärika II koha.

Selgituseks:
Omaloomingulise pala esitas Samuel saksofonil.
Lauluks oli Untsakate repertuaari kuuluv “Harmoonika”, mida saatis lõõtsaga Samueli vend Mihkel. Suur tänu ja kiitus ka temale!

„Kõik kunstid lähtuvad muusikast“. (Arthur Schopenhauer)

Palju õnne võitjale! Aitäh juhendaja Merje Gross!