Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor (26.01.2024)

26.01.2024 toimus 39. emakeeleolümpiaadi veebipõhine piirkonnavoor. Osales 31 õpilast (7.-12.kl.) maakonna üheksast koolist. Arvestust peeti vanuseastmeti – noorem 7.-8. klassid, keskmine 9.-10. klassid ja vanem 11.-12. klassid. Meie koolist osales 6 õpilast.

Tulemused:

Noorem vanuseaste:
I koht Kirke Jaakmees (7.a)
II koht Grete Kuldmets (8.a)

Tublid osalejad: Mari-Elle Kont (7.b), Berit Vasser (8.a), Eliise Vaaks (7.c).

Keskmine vanuseaste:
III koht Maarja Oras (9.a)

„Igale rahvale on kõige ilusam tema emakeel“ (Paul Ariste)

Õnnitlused võitjale ja kiitus kõikidele osalejatele!
Suur tänu õpetajad Maarika Asi-Lang, Maia Punak ja Merili Ermel, kes olete õpilasi õpetanud, aidanud ja teadmisi jaganud! Aitäh olümpiaadi läbiviimisele kaasaaitamise eest!