Õpikute ja töövihikute väljastamine 2019/2020 õppeaastaks

Kesk 25 õppehoones õppivatele õpilastele väljastatakse õpikud järgmiselt:

Õpikute ja töövihikute väljastamine toimub Kesk tn 25 muusikaklassis C-121 (peauksest sisenedes vasakut kätt).
Kellel ei ole võimalik tulla etteantud kuupäeval, saavad  õpikud/töövihikud kätte kooli raamatukogust (B-maja 3. korrus) 30. augustil kell 9 – 12.

Koolimaja tee 1
 4. klassi õpilastele (4.b, 4.c, 4.d, 4.e) väljastatakse õpikud 29. augustil kell 9-14 kooli raamatukogus (lasteaia hoones).
1.-3. klassi ja väikeklassi õpilased  saavad õpikud ja töövihikud esimestel koolipäevadel.

Lina tn 21
õppehoones õppivad õpilased saavad õpikud ja töövihikud esimestel koolipäevadel.

Õpilastele, kellel on raamatukogule võlgnevusi, ei laenutata uusi õpikuid enne võlgnevuse likvideerimist.

Info tel 799 9208