Õpikute jagamine 2023/24. õa

Kesk 25 õppehoone 5.-9. klasside õpilastele jagatakse õpikud järgmistel kuupäevadel:

Registreerimine Stuudiumis avaneb 14. augustil kell 8, palume õpilastel valida õpikute kättesaamiseks sobiv kellaaeg.
5.f klassi õpilased saavad õpikud esimestel koolipäevadel.
Õpikute jagamine toimub Kesk tn 25 raamatukogus.

3. ja 4. klassi õpilased saavad õpikud järgmistel kuupäevadel:
3.
klass 23. augustil kell 9.00-13.15 Koolimaja tee 1 kooli raamatukogus (lasteaia Pihlapuu hoones).
4. klass 22. augustil kell 9.00-12.30 Koolimaja tee 1 kooli raamatukogus (lasteaia Pihlapuu hoones).

Palume registreerida sobiv kellaaeg Stuudiumis. Registreerimine avaneb 14. augustil kell 8.

1.-2. klassi õpilased  saavad õpikud ja töövihikud esimestel koolipäevadel.

Õpilastele, kellel on raamatukogule võlgnevusi, ei laenutata uusi õpikuid enne võlgnevuse likvideerimist.

Info tel 799 9208