Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi vabariiklik piirkonnavoor (05.02.2021)

05.02.2021 toimus internetipõhine ühiskonnaõpetuse olümpiaadi vabariiklik piirkonnavoor 6. ja 9. klassidele. Meie maakonnast osales 42 õpilast kuuest koolist. Põlva Kooli esindas seitse 9. ja seitse 6. klassi õpilast. Piirkonnavoorus parimad tulemused ja tublid osalejad:

6. klasside arvestuses:
I koht Tristan Leppik (6.b)
II koht Simo Gross (6.c)

Tublid osalejad: Anti Tohva (6.a), Hanna Triin Soekarusk (6.d), Johanna Oras (6.c), Annabel Kolsar (6.e), Joonas Leis (6.e).

9. klasside arvestuses:
III koht Erik Plakso (9.c)

Tublid osalejad: Karoliina Kets (9.a), Marten Hinn (9.a), Oliver Lätt (9.b), Laura Nemvalts (9.a), Kertu Noormets (9.a), Merili Nagel (9.a).

Õigete otsuste langetamisel ei ole määrav informatsiooni hulk vaid selle kvaliteet.(Lennart Meri)

Palju õnne võitjatele ja kiitus kõikidele osalejatele!
Aitäh aineõpetaja Mait Kuusik, kes on õpetanud ja toetanud õpilasi olümpiaadiks ettevalmistamisel.