„Põlva Kooli arengukava aastateks 2021-2025“ eelnõu avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus kiitis heaks (27.01.2021 korraldus nr 2-3/29) “Põlva Kooli arengukava aastataks 2021–2025” eelnõu ning see on suunatud avalikule väljapanekule.

“Põlva Kooli arengukava aastateks 2021-2025” eelnõu avalik väljapanek toimub 12.-26. veebruar 2021 Põlva Kooli kodulehel (12.02.2021 käskkiri nr 1-2/15).

Avaliku väljapaneku perioodil on võimalik arengukava eelnõule esitada kirjalikke ettepanekuid digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile siret.rammul@polvakool.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 25, 63308 Põlva.

Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimumise kuupäeva ja koha teatame vajadusel kooli kodulehel, peale esimese ettepaneku laekumist.