Ajalugu

LÜHIÜLEVAADE PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI AJALOOST

PROLOOG

1688. a asutati Põlva köstrikool Mammastes Köstrimäel.

Olemasolevatel andmetel võib tänase Põlva Ühisgümnaasiumi kõige otsesemaks eelkäijaks pidada endise köstrikooli asemele 1833. a avatud kihelkonnakooli Mammaste Köstrimäel, mis andis ettevalmistuse kreiskooli astumiseks. Seda võimalust said kasutada vaid mõned andekad lapsed, nende seas Jakob Hurt, kes õppis Põlva kihelkonnakoolis aastail 1849 – 1852.

1908. a toodi kihelkonnakool Mammastest Põlvasse, kus 1911. aastaks oli juba 89 õpilast ja 2 kutselist õpetajat: Toomas Toiger ja Daniel Siilats. Õppeaeg koolis oli neli aastat ja kogu õppetöö oli venekeelne.

1920. aastal nimetati kool ümber Põlva 6-klassiliseks algkooliks, mille kõrgem aste (4., 5. ja 6. kl) asus Põlvas, nooremad (1., 2. ja 3. kl) õppisid Rosma, Mammaste ja Himmaste algkoolides. Õppetöö oli emakeelne.

1931 valmis Vabaduse (praegu Tuglase) tänaval uus koolimaja, mis mahutas kõik kuus klassi 130 õpilasega. Aastail 1919-1940 oli kooli juhatajaks Joosep Plakk.

1940/41. õ-a nimetati Põlva 6-klassiline algkool Põlva 7-klassiliseks kooliks, mille juhatajaks oli Enn Tuuling. Kooli edasise arengu katkestas sõda, mille käigus tekitati korvamatut kahju kogu rahvamajandusele, sealhulgas koolidele. 16. augustil 1944. a hävines siinne koolimaja täielikult, ei suudetud päästa kooli arhiivi ega raamatukogu.

Koheselt peale sõda asuti taastamistööle. 1944. aastal loodud Põlva Mittetäieliku Keskkoolidirektoriks määrati Albert Ivask. Õppetööd alustati natsionaliseeritud loomaarst Haagi majas, mida kasutati koolimajana veel 9 aastat. Eelkõige tuli keskenduda inventari, õpikute ja õppevahendite muretsemisele.

1950. a moodustati Eestis 13 maakonna asemele 39 rajooni, nende hulgas tekkis ka Põlva rajoon. Rajoonikeskustes plaaniti avada keskkoolid.

1949/50. õppeaastaks oli klassikomplekte juba 8, õpilasi 200 ja õpetajaid 12.  Seega olid tekkinud objektiivsed tingimused ja vajadus keskhariduse andmiseks Põlvas. Selleks muudeti senine 7-klassiline Põlva Mittetäielik Keskkool 1950. a sügisel Põlva Keskkooliks, kus esmakordselt asus 8. klassis keskharidust omandama 34 õpilast, kellest neli aastat hiljem, 1954. a 27 noort lõpetasid keskkooli esimese lennuna.

EDASINE ÜLEVAADE KOOLI AJALOOST ON TINGLIKULT JAOTATUD KOLME PERIOODI, VASTAVALT KOOLI NIMELE:

I. PERIOOD – PÕLVA KESKKOOL (1950 – 1987)
II. PERIOOD – JOH. KÄISI NIM. PÕLVA KESKKOOL (1988 – 1996)
III. PERIOOD – PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUM (alates 1997. aastast)