Võõrkeelte ainenädal (01.11.2018)

01.11.2018 toimus Põlva Kooli Lina tänava õppehoones võõrkeelte ainenädala raames ringtund 6. klassidele, mis koosnes neljast ringosast – nukuteater, mängud, sõnavara tundmine ja tantsimine tantsumuusika saatel.

Ürituses osaleti aktiivselt. Tublid ja aktiivsed kaasalööjad olid:
Helis Marleen Saare (6.a), Ardi Hindrikson (6.a), Kadri Kamja (6.a), Heti-Helena Hindrikson (6.b), Isabella Puusepp (6.b), Samuel Hakk (6.c), Annaliisa Madisson (6.c), Rebeka Repp (6.d), Karlis Kalk (6.d), Nele-Liis Viira (6.e)

„Mõtle hästi, siis mõtted kasvavad headeks tegudeks“. (Lev Tolstoi)

Palju edu aktiivsetele vene keele tundjatele! Tublid olid kõik osalejad!
Suur tänu ürituse korraldajatele õpetajatele Anne-Liis Tamm, Lidia Jaaska ja Riina Sarapuu.