Distantsõpe 11. märtsist 16. aprillini

Vabariigi Valitsuse korraldusega kehtivad alates 11. märtsist üle Eesti ranged piirangud. Piirangute eesmärk on vähendada kontakte inimeste vahel, et saada koroonaviiruse levik Eestis kontrolli alla ja tagada Eesti tervishoiusüsteemi toimepidevus.

Alates 11. märtsist peavad distantsõppele jääma ka 1.-4.klassi õpilased, samuti ei lubata kontaktõppele põhikooli lõpueksamiteks valmistujaid. Erandina nähakse ette, et algklasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik siiski viibida ka koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes.

Koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid arvestades, tohib koolis viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või osaleb praktilises õppes, teeb eksameid või teste.

Samuti on alates 11. märtsist avalikes siseruumides keelatud sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe. Välitingimustes kogu huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe, noorsootöö, sportimine ja treenimine on lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvatele peredele.

Meie koolis. Distantsõppel on kogu kool, välja arvatud tuge vajavad õpilased, kes kutsutakse kooli vastavalt individuaalsele kavale.

Õppetöö toimub ka distantsõppel tunniplaani alusel Põlva Kooli distantsõppe juhendi alusel.

Toidupakke koolist eemal oldud päevade eest jagame kõigis majades tagantjärele kahe nädalase tsükliga. Kesk 25 õpilastele 1.-12. märtsi pakid esmaspäeval, 15. märtsil, järgmised kogu koolile 29. märtsil. Paki soovist palume teatada klassijuhatajale, kes edastab nimekirja sööklasse.

Jõudu kõigile peredele!

Kooli tugikeskus, juhtkond ja kogu administratsioon on vajadusel valmis abi pakkuma. Kontaktid on kooli kodulehel.