Eesti loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor (11.11.2017)

11.11.2017 toimus Eesti loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor. Olümpiaadil osales kaks maakonna kooli. Põlva Kooli esindas kuus õpilast ja Räpina Ühisgümnaasiumi neli õpilast.

Parim tulemus ja I koht kuulus Aadi Parhomenkole (8.a).

Edukad ja tublid osalejad:
Triinu Vijar (8.c)
Katarina Podekrat (7.a)
Eliina Katriin Sulaoja (8.a)
Caroly Viljamaa (7.a)
Leo-Martin Pala (7.a)

Lõppvooru, mis toimub 21. – 22. aprillil Tartus kutsutakse Aadi Parhomenko.

„Kõige imelisem on maailma juures see, et ta on tunnetatav” (Albert Einstein)

Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetajad Urve Lehestik, Inga Tiivoja, Annika Viikmaa ja Jaak Kepp!