Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor (31.01.2023)

31.01.2023 toimus emakeeleolümpiaadi veebipõhine piirkonnavoor. Osales 45 õpilast (7.-12.kl) maakonna kaheksast koolist. Arvestust peeti nii klasside kaupa, kui vanuseastmeti – noorem vanuseaste (7.-8. klassid), keskmine vanuseaste (9.-10. klassid) ja vanem vanuseaste (11.-12. klassid). Meie koolist osales 9 õpilast.

Tulemused:

7. klasside arvestuses:
I koht Grete Kuldmets (7.a)
III koht Maia Helmoja (7.a)

Tubli osaleja: Lenna Saarniit (7.e)

8. klasside arvestuses:
I koht Tristan Leppik (8.a)

Tublid osalejad: Maarja Oras (8.a), Johanna Oras (8.b), Hanna-Triin Soekarusk (8.b), Katariina Olesk (8.c).

9. klasside arvestuses tubli osaleja: Inger Kateriine Lang (9.b).

Nooremas vanuseastmes:
I koht Tristan Leppik (8.a)

Keskmises vanuseastmes tubli osaleja: Inger Kateriine Lang (9.b)

 „Igale rahvale on kõige ilusam tema emakeel“  (Paul Ariste)

Õnnitlused võitjale ja kiitus kõikidele osalejatele!
Suur tänu õpetajatele Viive Rätsep, Maia Punak ja Lea Parder, kes olete õpilasi õpetanud, aidanud ja teadmisi jaganud! Aitäh olümpiaadi läbiviimisele kaasaaitamise eest!