Etluskonkurss „Tahan Sulle öelda…“ (26.11.2022)

26.11.2022 toimus Põlva Koolis 22. vabariiklik etluskonkurss „Tahan Sulle öelda…“. Osa võttis 15 etlejat. Arvestust peeti kolmes vanuseastmes – noorem vanuseaste (4.-6. klass), keskmine vanuseaste (7.-9. klass) ja vanem vanuseaste (10.-12. klass). Žüriisse kuulusid Helje Põvvat, Külli Ots, Liisa Linnus (Põlva Kooli 8.b kl. õpilane).

Muusikalise tervitusega esinesid Põlva Kooli õpilased Hanna Lisette Sellis (8.a) ja Anette Vaino (9.b).

Põlva Koolist osales neli õpilast.

Edukas oli Karolin Trumsi (4.b), kes esindab Põlvamaad õpilasetlejate riigikonkursil 2023 Kuressaares.

Tublid esinejad:
Benor Perlov (5.c)
Karl Kintsiraud (6.d)
Sirelin Käo (8.b)

Etluskonkurssi toetasid Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Põlva Kool.

„Edu tähendab teha tavalisi asju erakordselt hästi“. (Jim Rohn)

Kiitus kõigile meie kooli osalejatele! Suur tänu emakeele õpetajatele!
Eriline tänu õpilaste juhendajatele õpetajatele Elina Keerpalu, Maia Punak, Imbi Vent. Etluskonkursi „Tahan Sulle öelda…“ eestvedajaks ja projektijuhiks oli Põlva Kooli raamatukogujuhataja Anne Ojaste. Tänu tehtu eest ja jõudu traditsiooni jätkamisel!