Füüsika kooliolümpiaad (11.01.2019)

11.01.2019 toimus füüsikaolümpiaadi koolivoor 8.-9. klassidele. Osales 15 õpilast. Arvestust peeti 8. ja 9. klassidele eraldi.

8. klasside arvestuses:
I koht Leo-Martin Pala
II koht Maara Parhomenko
III koht Märt Lillestik

Tublid osalejad: Katarina Podekrat, Liisi Kõrgemäe, Indrek Nemvalts, Joosep Podekrat, Caroly Viljamaa, Stenver Lannajärv.

9. klasside arvestuses:
I koht Markus Villako
II koht Samanta Suitsik
III koht Aadi Parhomenko

Tublid osalejad: Mattias Maidla, Jan Markus Salum, Samuel Kolsar.

„Ärge ajage elus taga edu, vaid väärtusi“ (Albert Einstein)

Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetaja Jaak Kepp!