Füüsikaolümpiaadi lõppvoor ja matemaatikaolümpiaadi vabariiklik tulemus

10.04.21 toimus Eesti koolinoorte 68. füüsikaolümpiaadi lõppvoor hajutatult üle interneti. Korraldajaks oli Tartu Ülikooli teaduskool. Arvestust peeti eraldi (8. ja 9.) klasside kaupa ja koondarvestust, nii põhikooli- kui gümnaasiumiastmes.

Põlvamaad esindas piirkonnavoorus eduka tulemuse saanud meie kooli õpilane August Jakobson (8.a), kes saavutas 8. klasside arvestuses III koha ja põhikooli arvestuses XI koha (osales 48 õpilast). Autasustati 3. järgu diplomiga.

– – – – – – – – – – – – – –

Matemaatikaolümpiaadi parimate tulemuste ühtlustamiseks saadeti sel aastal Põlvamaalt vabariiklikule žüriile 3 tööd.

Piirkonnavooru põhjal loeti vabariikliku žürii poolt võitjateks 8. klasside arvestuses 23 õpilast, kes kutsutakse Tartusse huvipäevale. Nende hulgas on meie kooli õpilane August Jakobson (8.a), kes saavutas vabariiklikus arvestuses XI koha (35 p. esikohast jäi puudu kaks punkti).

Õpilane, keda kunagi ei panda tegema seda, mida ta ei suuda, ei tee kunagi seda, mida suudab“ (John Stuart Mill)

Õnnitlus võitjale ja kiitus tublide tulemuste eest!
Suur tänu õpetajad Jaak Kepp ja Ene Rattur-Kübar õpilase eduka juhendamise eest!