Infoleht nr 1

Valminud on Põlva Kooli 2019/20 õppeaasta infoleht nr 1.