Tartu Ülikooli teaduskooli kursused

Tartu Ülikooli teaduskool pakub põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele võimalusi täiendada oma teadmisi erinevates ainetes, valmistuda olümpiaadideks ja võistlusteks, saada tuge õpinguteks kõrgkoolis ja laiendada silmaringi. Kursustel osalemine aitab noortel arendada ka iseseisvalt töötamise oskust.

Õpilased saavad osaleda e-kursustel, kasutada õppematerjale ja veeta sisukalt aega teaduslaagris.

Koolid saavad tellida uurimislabori programmi või füüsika, keemia ja bioloogia õpikodasid, kus noored saavad ise katseid teha. Õpetajad saavad ennast täiendada kursustel ja kasutada teaduskooli materjale ainetundides.

Soovitame õpilastel, lapsevanematel ja õpetajatel tutvuda teaduskooli pakutavate õppetöö variantidega ja valida noorte jaoks sobivaim.

Tutvu teaduskooli 2019.-2020. õppeaasta kursustega.