Infoleht nr 1

Valminud on Põlva Kooli 2018/19 õppeaasta infoleht nr 1.