Käsitöö- ja kodunduseolümpiaadi maakonnavoor (220.3.2019)

22.03.2019 toimus käsitöö- ja kodunduseolümpiaadi maakonnavoor. Käsitööolümpiaadil osales viis õpilast kahest maakonna koolist.

Tulemused:
II koht Katleen Schmeiman (8.b)
III koht Krete Jaagund (7.a)
4.–5. koht Sandra Haidak ((9.b)
4.–5. koht Diana Kool (9.b)

Kodunduseolümpiaadil osales neli õpilast kolmest maakonna koolist.

Tulemused:
II koht Karolin Kalk (9.b)
4. koht Anneliis Verev (9.b)

„Tööinimesele on kõige ohtlikum töö katkemine: kaob tööharjumus. Harjumust on kerge hüljata, ent raske taastada“ (Victor Hugo)

Palju õnne võitjatele!
Tänusõnad õpetajatele Tiina Saago ja Merje Ootsing!