Kunstiõpetuse olümpiaadi koolivoor 7. ja 9. klassidele (27.11.-04.12.2023)

27.11.-04.12.2023 toimus kunstiõpetuse olümpiaadi koolivooru Kahoot 7. ja 9. klassidele. Küsimused käsitlesid nii praktilisi kunstioskuseid kui üldisi teadmisi tuntud kunstnikest, arhitektuurist, kompositsioonist ja värvusõpetusest. Kasuks tuli ka loogiline mõtlemine ja kodukoha kunstiobjektide äratundmine.

Tulemused:

7.a klass:
I koht Mari-Merili Pilliroog
II koht Helena Hakk, Kirke Jaakmees
III koht Sandra Soo

7.b klass:
I koht Mari-Elle Kont
II koht Lagle Kenk
III koht Kendra Kallastu

7.c klass:
I koht Carl Matthias Paulson
II koht Laura Kosk
III koht Marili Visse, Eliise Vaaks

7.d klass:
I koht Adelhein Kikas, Ove-August Palmre
II koht Mia Liann Tigas
III koht Keete-Keteli Latik

7.e klass:
I koht Siim Kunnar Laar
II koht Anett Klade
III koht Geiri Hallikas

7.f klass:
I koht Henri Heinväli, Hanali Perlov
II koht Ronald Kiidron, Kristofer Lõiv
III koht Gregory-Ian Viilop

7. klasside koondarvestuses:
I koht
Mari-Elle Kont (7.b)
II koht
Mari Merili Pilliroog (7.a)
3.-5. koht
Helena Hakk (7.a), Kirke Jaakmees (7.a), Lagle Kent (7.b)

9.a klass:
I koht Annabel Kolsar
II koht Anti Tohva
III koht Kristiin Piirsalu

9.b klass:
I koht Hele Jakobson
II koht Mairo Paabut
III koht Marek Anton Jaanus

9.c klass:
I koht Petra Viilop
II koht Glen Klimov
III koht Katarina Olesk

9.d klass:
I koht Kristofer H. Kuldmets
II koht Martin Pukson
III koht Hardi Andero Jens

9.e klass:
I koht Nele-Liis Visse
II koht Liisbet Rinne
III koht Mia Kurg

9. klasside koondarvestuses:
I koht  Hele Jakobson (9.b klass)
II koht  Nele-Liis Visse (9.e klass)
III koht  Annabel Kolsar (9.a klass)

„Iga laps on kunstnik, aga raske on kunstnikuks jääda täiskasvanuks saades“ (Pablo Picasso)

Kiitus kõikidele osalejatele ja palju õnne võitjatele.
Suur tänu kunstiõpetuse õpetajad Yyhely Hälvin, Anne Prangel ja Anneli Kaasik, kes aitasite ja toetasite olümpiaadi edukat läbiviimist!