Muusikaolümpiaadi piirkonnavoor (05.02.2022)

05.02.2022 toimus Põlva Kooli Koolimaja tee 1 õppehoones muusikaolümpiaadi piirkonnavoor. Olümpiaadil tuli vastata kirjalikult küsimustele, laulda noodist, tulla toime rütmiharjutusega ja loomulikult laulu esitamisega.

Meie koolist osales Pärtel Gross ( 5.b), kes saavutas väärika III koha.

„Kõik kunstid lähtuvad muusikast“ (Arthur Schopenhauer)

Palju õnne võitjale!
Aitäh muusikaõpetajad Kadri Niine ja Merje Gross!