Vene keele kooliolümpiaad 6. klassidele (08.-09.03.2018)

08.-09.03.2018 toimus vene keele olümpiaadi koolivoor 6. klassidele.

Tulemused:
I koht Lisbeth Lepp (6.a)
II koht Kaur Kenk (6.d)
III koht Merili Nagel (6.a)

Tublid osalejad: Denry Pisukov, Terje Laane, Jüri Kivisild, Alar Mattus, Marleen Lina, Reno Ostra, Deisi Kruustik, Reti Aleste, Andreas Võsu, Mirjam Kolpakov.

„Vaid kindlameelsed avastavad oma tõelise olemuse“ (Christopher Paolini)

Õnnitlus võitjatele ja kiitus edukatele osalejatele!
Aitäh õpetajad Anne-Liis Tamm, Lidia Jaaska, Riina Sarapuu ja Julia Liubchenko, kes aitasite oma vaimujõuga kaasa olümpiaadi edukale läbiviimisele!