Põlva Kooli õppehooned:

  • Lina 21;
  • Koolimaja tee 1;
  • Kesk 25

on suletud õppetööks ning teisteks ühistegevusteks 14. märts – 10. aprill 2020. Täiendav info jooksvalt.