Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor (02.02.2019)

02.02.2019 toimus Põlva koolis bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor 6.-9. klassidele ja gümnaasiumiastmele. Kokku osales 57 õpilast maakonna seitsmest koolist (48 põhikooli- ja 9 gümnaasiumiastmes). Olümpiaadi tulemusi arvestati põhikooli osas klasside kaupa. Gümnaasiumiastmes oli eraldi arvestus. Meie koolist osales 28 õpilast.

Tulemused:
6. klasside arvestuses:
II koht August Jakobson (6.b)
III koht Henri Suur (6.a)

Tublid osalejad: Karl Rasmus Suvi (6.c), Eliise Pesor (6.a), Samuel Hakk (6.c), Renate Krantsiveer (6.c).

7. klasside arvestuses:
II koht Karoliina Kets (7.a)

Tublid osalejad: Kaspar Karolin (7.b), Erik Plakso (7.c), Anete Pavlov (7.b), Krissandra Rammo (7.a), Nele Pintmann (7.b), Terje Laane (7.b).

8. klasside arvestuses:
I koht Katarina Podekrat (8.a)
II koht Leo-martin Pala (8.a)

Tublid osalejad: Joosep Podekrat (8.a), Elias Lauri Kaupmees (8.b), Caroly Viljamaa (8.a), Daniel Sibul (8.b).

9. klasside arvestuses:
II koht Anne-Liis Verev (9.b)
III koht Aadi Parhomenko (9.a)

Tublid osalejad: Aleksandra Jermohhin (9.a), Mai Kirsing (9.a), Ita Lillo (9.c), Carlos Oras (9.b), Mattias Maidla (9.a), Evely Ostrov (9.b), Aurora Vierland (9.b).

„Nooruses me õpime, vanaduses mõistame“ (Marie von Ebner-Eschenbach)

Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetajad Urve Lehestik, Annika Viikmaa, Bianka Pihla ja Karl Tammiste!