Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor (03.02.2018)

03.02.2018 toimus Põlva koolis bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor 6. – 9. klassidele ja gümnaasiumiastmele. Osales kokku 50 õpilast maakonna seitsmest koolist (38 põhikooli- ja 12 gümnaasiumiastmes). Olümpiaadi tulemusi arvestati põhikooli osas klasside kaupa. Gümnaasiumiastmes oli eraldi arvestus. Meie koolist osales 21 õpilast.

Parimad tulemused:
7. klasside arvestuses
I koht Maara Parhomenko (7.a)
4. koht Katleen Schmeiman (7.b)

8. klasside arvestuses
II koht Aadi Parhomenko (8.a)
III koht Aleksandra Jermohhin (8.a)
4.- 5. koht Triinu Vijar (8.c)
4.- 5. koht Mattias Maidla (8.a)

9. klasside arvestuses
I koht Arabella Aabrams (9.b)
II-III koht Anete Saar (9.b)
4. koht Karl Friedrich Kollom (9.a)

Tublid osalejad: Elias Lauri Kaupmees, Anne-Liis Verev, Ita Lillo, Kätlin Vassil, Kaija Laaneväli, Johanna Johanson, Gertrud Oberg, Pirja Kindsigo, Kristin Kivioja, Kristin Semm, Mia Kurvits, Kristel Sulamägi.

„Nooruses me õpime, vanaduses mõistame“ (Marie von Ebner-Eschenbach)

Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetajad Urve Lehestik ja Annika Viikmaa!