Bioloogiavõistlus „Siniroheline maa“ (4.-24.05.2020)

Tartu Ülikooli teaduskooli poolt korraldatud bioloogiavõistlusel „Siniroheline maa“ selgusid tublid loodusetundjad.
4.–24. maini osalesid bioloogiahuvilised noored veebivõistlusel „Siniroheline maa“. Võistlus toimus viktoriinid.ee keskkonnas ning oli mõeldud 6.–9. klassi õpilastele. 
Kolmest voorust koosneval bioloogiavõistlusel osales kokku 1457 õpilast. Kõigist kolmest voorust võttis osa 495 õpilast.
Iga nädal tuli osalejatel lahendada 20 ülesannet, mis eeldasid looduse praktilist tundmist. 

Tublid osalejad meie koolist olid:

Kirke Karolin Tark (7.a), Eliise Pesor (7.b), Karoliina Kets (8.a) ja Katleen Schmeiman (9.b)

„Maa ei kuulu inimesele, vaid inimene maale“ (Seattle)

Agarust ja tarkust tublidele osalejatele!

Aitäh aineõpetajad Annika Viikmaa ja Urve Lehestik!