9.klassi lõpuaktusest

9. klasside lõpuaktus toimub 17. juunil kell 16.00 Facebooki otseülekandena. Otseülekandega samal ajal toimuvad igale klassile eraldi pidulikud klassijuhatajatunnid, kus vaadatakse üheskoos lõpuaktuse otseülekannet, süüakse torti ning saadakse kätte lõputunnistused.

Pidulikud klassijuhatajatunnid toimuvad järgnevates ruumides:
9a – Kesk 25 aula
9b – Kesk 25 söökla
9c – Põlva Noortekeskuses
9d – Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaal
9e ja 9f – Kesk 25 õppehoone ruum A-311

Klassidepõhisele lõpuüritusele on oodatud kõik lõpetajad, ent mitteosalemise korral palume teavitada sellest hiljemalt 12. juunil oma klassijuhatajat.

Lõpuaktuse otseülekandes loeb kooli direktsioon ette lõpetajate nimekirja ning näidatakse klassipilti (õpilaste nimedeta). Kui õpilane või lapsevanem pole nõus nime ja klassipildi kajastumisega otseülekandes, palume teavitada sellest hiljemalt 12. juunil klassijuhatajat.