Esimeste klasside lastevanemate koosolekud

23.august 2016 kell 17.30, Lina tn 21

24.august 2016 kell 17.30, Koolimaja tee 1