Etluskonkurss „Tahan Sulle öelda…“ (09.11.2019)

09.11.2019 toimus Põlva Koolis 19. vabariiklik etluskonkurss „Tahan Sulle öelda…“
Konkursil osales 28 etlejat 12 koolist. Arvestust peeti kolmes vanuseastmes – noorem vanuseaste (4.-6. kl), keskmine vanuseaste (7.-9. kl) ja vanem vanuseaste (10.-12. kl). Põlvamaad esindasid Põlva Kool ja Põlva Gümnaasium. Meie koolist osales 9 õpilast, nendest tunnistati parimateks:

Noorem vanuseaste (4.-6. klass):
III koht Devon Kuur 4.a

Keskmine vanuseaste (7.-9. klass):
I koht Kadri Kamja 7.b

Eripreemia Kaspar Karolin 8.b

Tublilt esinesid: Martti Pavlov 5.c, Alari Maidla 6.a,  Els Rahel Parhomenko 6.b, Helle-Mai Ojamaa 6.c, Marcus Adamson 7.a, Isadora-Janett Turba 7.b

„Edu tähendab teha tavalisi asju erakordselt hästi“. (Jim Rohn)

Kiitus kõigile osalejatele ja suur tänu emakeeleõpetajatele Sille Malvik, Maia Punak, Viive Rätsep, Maarika Asi-Lang, Imbi Vent, Lea Parder konkursile osutatud koostöö eest.

Tänusõnad kuuluvad muusikalise tervituse korraldamise eest muusikaõpetaja Mare Urbanile ja pilkupüüdva lavakujunduse eest kunstiõpetaja Anneli Kaasikule

Etluskonkursi „Tahan Sulle öelda…“ eestvedajaks ja projektijuhiks oli Anne Ojaste Põlva Kooli raamatukogujuhataja. Tänu tehtu eest ja jõudu traditsiooni jätkamisel!