Friedebert Tuglase omaloomingukonkurss (09.03.2022)

09.03.2022 tunnustati Ahjal Friedebert Tuglase 136. sünniaastapäevale pühendatud omaloomingukonkursile esitatud auhinnatud tööde autoreid ja juhendajaid ning valitud võistlustöid.

Sellel aastal laekus konkursile 53 tööd seitsmest maakonna ja ühest väljastpoolt maakonda koolist. Võisteldi neljas vanusegrupis. Konkursil osaleja võis saata võistlusele ühe töö – proosapala või luuletuse. Kokkuvõtte kirjutistest tegi Ahja kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Ilvi Suislepp. Üritus toimus Ahja Kultuurimajas.

Põlva Kooli õpilaste parimad tulemused:

I kooliaste (1.-3.klass)
Proosa:
II koht Gregor Varjola (3.b)
III koht Hanna Avikson (3.d)

III kooliaste (4.-6.klass)
Luule:
II koht Gertrud Kolsar (5.c)

III koht Karmo Kosk (6.e)

Proosa:
III koht Liisa Avikson (5.c)

Tublid tööde autorid: Mirell Oras (3.b), Aaron Zlatin (3.b), Bert Luts (3.d), Emili Kaskla (4.b), Arabella Karoliine Vana (4.b), Emma Liblik (5.c), Mari-Elle Kont (5.c), Kirke Jaakmees (5.c), Jari- Martti Salonen (5.d), Ronja Mikson (5.e), Sirelin Käo (7.b), Liisa Linnus (7.b), Hele Jakobson (7.b).

„Idee on haruldane lind sõnade metsas“ (Victor Hugo)

Kiitus ja aitäh aktiivsetele õpilastele, kes pühendasid oma aega kirjutamisele nii luules, kui proosas!
Tänusõnad ja tänukiri kõikidele juhendajatele: õpetajad Elina Keerpalu, Ülle Rull, Kaire Palo, Maarika Asi-Lang, Imbi Vent, Maia Punak.